Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Wypadki losowe (pożar, zalanie, poślizgnięcie itp.)

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy, chronić i wyegzekwować należne Ci prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Wypadki losowe (pożar, zalanie, poślizgnięcie itp.)

Katalog zdarzeń losowych na skutek, których może dojść do szkód majątkowych lub na osobie nie jest zamknięty. Mogą być następstwem stanu nawierzchni drogi (nierówności, dziury), chodnika (obluzowane płytki), posadzki w hipermarkecie (rozlana ciecz), dachu (zalegający śnieg, sople).

Jednymi z najbardziej tragicznych w skutkach są też bez wątpienia pożar, zalanie, powodzie, wichury, katastrofy budowlane.

Gdy dotknęła Cię którakolwiek z tych sytuacji, prawo przewiduje szereg roszczeń finansowych, o które możesz się starać by zlikwidować negatywne ich skutki. Mamy jednak świadomość, że niecodzienność tych sytuacji i emocje, jakie im towarzyszą utrudniają podejmowanie samodzielnych działań. Dlatego warto skorzystać w tym zakresie z fachowej pomocy adwokata, który nie tylko ustali rodzaj i zakres świadczeń, które Ci przysługują. Ale także wskaże kroki, jakie należy podjąć by je uzyskać.

Będę Twoim wsparciem. Rozumiem jak bardzo trudny i stresujący jest to dla Ciebie okres. Przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy postępowania, tak byś mógł otrzymać należne Ci środki.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, sprawy tego rodzaju należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Istotne jest bowiem to by wiedzieć czego i w jaki sposób można się domagać. Nie wystarczy samo przekonanie, niezbędna jest także odpowiednia wiedza prawnicza i doświadczenie.

Dlatego pomagam kompleksowo zadbać o wszelkie Twoje prawa. Za każdym razem szczegółowo analizuję każdy przypadek i przedstawiam indywidualne, optymalne rozwiązania danej sytuacji. Pomaga też skompletować niezbędną dokumentację i dowody w sprawie, co może mieć kluczowe znaczenie  dla jej powodzenia.

Walczę o sprawiedliwość dla naszych Klientów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że skomplikowane procedury i przepisy mogą potęgować uczucie bezsilności. Dlatego dokładam wszelkich starań by sprawnie poprowadzić całą procedurę. I postępowanie uczynić jak najmniej stresującym.

Zapewniam najwyższy standard usług i obsługi, jak również profesjonalne prowadzenie sprawy. Budując atmosferę zrozumienia i zaufania.

Reprezentuję także w ramach postępowań karnych, gdzie nie tylko czuwam nad zabezpieczeniem Twoich interesów, ale i aktywnie dąż do wyjaśnienia kto ponosi odpowiedzialność za konkretne zdarzenie.

Pomogę przywrócić Twoje życie do normy i osiągnąć zamierzony cel. Możesz liczyć na pełne zaangażowanie i całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem w ochronie Twoich praw i dobra Twojej rodziny.

Poślizgnięcie, potknięcie

Oblodzony chodnik, dziura w drodze, śliska podłoga mogą doprowadzić do wypadku. Jego efektem może być uraz, czasowa niezdolność do pracy, czy cierpienia fizyczne oraz psychiczne.

Osoba, która doświadczyła tego typu zdarzenia może się starać m.in. o zwrot kosztów leczenia, odszkodowania za utracony zarobek, jak również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zarówno wówczas, gdy miały miejsce na chodniku, drodze, galerii handlowej, budynku użyteczności publicznej, a nawet basenie. W każdym przypadku istotne jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a określonym działaniem lub zaniechaniem.

Pomagam w uzyskiwaniu należnych świadczeń finansowych. Niezależnie od tego, czy były one spowodowane niewłaściwym stanem nawierzchni, złym stanem technicznym drogi, czy skutkiem innych zaniedbań po stronie właściciela (np. wadliwej konstrukcji schodów) lub zarządcy danej nieruchomości (np. nieodśnieżenie) lub terenu.

Wspieram także osoby, przeciwko którym wystąpiono z nieuzasadnionym lub wygórowanym roszczeniem.

Pożar, zalanie, powódź, wichura, katastrofa budowlana itp.

Zdarzenia tego rodzaju nalezą do najbardziej stresujących i dotkliwych, szczególnie gdy w ich rezultacie tracimy cały dorobek życia. Część nich to efekt przypadku, ale niektóre (jak np. pożar) mogą być efektem naszej nieuwagi lub intencjonalnego działania osoby trzeciej.

Z tego też względu często likwidacja powstałych szkód nie należy do łatwych. Szczególnie, gdy oferowana przez ubezpieczyciela rekompensata nie pokrywa wszystkich niezbędnych wydatków albo gdy firma ubezpieczeniowa całkowicie odmawia wypłaty.

Niezbędna może się wówczas okazać pomoc profesjonalisty, prawnika który wnikliwie przeanalizuje Twoje położenie i pomoże skorygować stanowisko ubezpieczyciela w drodze rozmów polubownych. Gdy te nie przyniosą rezultatu, adwokat będzie aktywnie reprezentował Twoje interesy w sądzie by w ten sposób doprowadzić do wypłaty należnej Ci rekompensaty. Ale też bronił przed nieuzasadnionym lub wygórowanym roszczeniem.

W jakich sprawach pomagam?

W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji doradzamy i podejmujemy działania m.in. w następujących sprawach:

o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (w tym koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, pobyt w szpitalu, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych itp.)

o odszkodowanie za utracony dochód

o zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

o rentę (rekompensatę z powodu utraconych dochodów, zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość oraz z tytułu zwiększonych potrzeb)

o zadośćuczynienie (rekompensatę za doznany ból i cierpienie)

o odszkodowanie za szkody majątkowe

w sprawach karnych związanych z odpowiedzialnością za wypadek

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje, także finansowe.

Analizuję udostępnioną przez Ciebie dokumentację oraz okoliczności danego zdarzenia. W razie konieczności, korzystam z pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa. Także by skalkulować rodzaj i wysokość świadczenia, jakie w tym wypadku może przysługiwać.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiam się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych. W tym zabezpieczenia Twoich roszczeń w trakcie postępowania.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania. I podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy teraz i w przyszłości.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Informuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci skutecznej pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

 

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Sporządzam też opinie prawne.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Zapewniam kompleksowe wsparcie w trakcie postępowania karnego, na każdym jego etapie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This