Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Wypadki komunikacyjne

Pomagam zadbać o Twoje prawa i aktywnie strzegę Twoich interesów na drodze do wytyczonego celu. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Wypadki komunikacyjne

Zdarzenia drogowe mogą przydarzyć każdemu. Rodzą jednak określone konsekwencje prawne, które mogą być dotkliwe. A ich rozmiar zależy od tego, co właściwie się wydarzyło.

W przypadku stłuczek i wykroczeń najczęściej nakładany jest mandat karny, nalicza się punkty karne oraz kieruje wnioski o ukaranie do sądu. Gorzej jest w przypadku spowodowania wypadku drogowego.

Mamy wówczas do czynienia z przestępstwem. Dochodzi do niego, gdy umyślnie lub nieumyślnie naruszono zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Ale także, gdy doszło do doznania urazu przez inną osobę, trwającego dłużej niż 7 dni.

Sprawy te należą do jednych z najbardziej zawiłych i skomplikowanych. Szczególnie, gdy kwestionowany jest przebieg zdarzenia i wina za jego zaistnienie. Jak też to, czy mamy do czynienia jedynie z wykroczeniem, czy z przestępstwem, co wpływa m.in. na wymiar kary sprawcy i to, czy informacja o skazaniu zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Karnego.

Pomoc doświadczonego prawnika może stanowić nieocenione wsparcie w tego typu sprawach. Zdarza się bowiem często, że osoby mające po raz pierwszy styczność z wymiarem sprawiedliwości nie mają świadomości przysługujących im praw i np. godzą się dobrowolne poddanie się karze lub warunkowe umorzenie postępowania, w sprawach mocno wątpliwych pod względem dowodowym.

Adwokat w należyty sposób zadba o wszelkie Twoje prawa i będzie aktywnie strzegł Twoich interesów. Zawsze dążąc do uzyskania jak najlepszego dla Ciebie rezultatu.  Dokładnie wyjaśni także przebieg wszystkich czynności, pomoże ustalić odpowiednią linię obrony lub działania (gdy jesteś pokrzywdzonym w sprawie), poinstruuję o prawach jakie Ci przysługują.

Przyjrzy się dowodom zgromadzonym w sprawie, szczególnie opiniom sporządzonym przez biegłych, które często  bywają rozstrzygające w tego typu sprawach.  Będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich czynnościach procesowych i czuwał nad ich prawidłowym przebiegiem. W tym nad zagwarantowaniem wszystkich przysługujących Ci praw.

Udział fachowego pełnomocnika pomaga też uniknąć stresu związanego z postępowaniem przygotowawczym przed organami ścigania jak i w postępowaniu karnym przed sądem. Adwokat będzie przez cały czas trzymał rękę na pulsie wspierając Cię w tym trudnym czasie.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym pełnomocnik pomoże również wyegzekwować należne odszkodowanie w celu pokrycia strat, jakie zostały poniesione oraz utraconych korzyści, które nie zostały osiągnięte na skutek wypadku. Jak też uzyskać stosowne zadośćuczynienie czy rentę.

Zapewniam kompleksowe bezpieczeństwo prawne Tobie i Twoim najbliższym. Możesz liczyć na całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem.

Jak działam?

Udzielam fachowego i profesjonalnego wsparcia, niezależnie od tego po której stronie sporu się znajdujesz. 

Każdorazowo punktem wyjścia do określenia dalszych kroków w Twojej sytuacji jest jej analiza. Pozwala to zaproponować optymalny sposób działania. I przewidzieć ewentualne  niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Rozważam też wszczęcie postępowań pobocznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podczas konsultacji szczegółowo omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej skutki. Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. W tym konsekwencje Twojego położenia, także finansowe. Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania.

Podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy już teraz.

Wskazuję też na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Jeśli zlecisz mi prowadzenie sprawy, Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. By maksymalnie Cię odciążyć i byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Moja pomoc obejmuje zarówno postępowania przygotowawcze, jak i proces sądowy w sprawie karnej oraz postępowanie wykonawcze. Ale i sprawy cywilne po zakończeniu postępowania karnego, dotyczące uzupełniającego odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia z tytułu szkody lub uszczerbku na zdrowiu (więcej informacji zmożesz znaleźć w zakładce ODSZKODOWANIA).

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, występuję w Twoim imieniu do ubezpieczyciela w celu wypłaty należnej Ci rekompensaty z OC sprawcy i uczestniczę w postępowaniu likwidacyjnym, a w razie potrzeby występuję na drogę sądową w celu dochodzenia roszczenia uzupełniającego.

Udzielam profesjonalnego wsparcia od samego początku sprawy. Doradzam, jakie kroki podjąć.

Uczestniczę też we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania, w których mam prawo brać udział jako Twój obrońca lub pełnomocnik.

Biorę aktywny udział w przesłuchaniach jako pełnomocnik świadka lub obrońca podejrzanego. Asystuję w przeszukaniach, oględzinach, eksperymencie procesowym, okazaniach czy konfrontacji.

Drobiazgowo analizuję dowody zgromadzone przez Policję lub Prokuraturę i szukam w nich luk. Nadzoruję działania podejmowane przez organy ścigania i reaguję, gdy wymaga tego sytuacja.

Powołuję dowody i zgłaszam  konieczność przeprowadzenia konkretnych działań, które pozwolą na osiągnięcie określonego rezultatu w sprawie, monitorując ich przebieg. Dbam też o to, by żaden korzystny dla Ciebie szczegół nie został pominięty przez prowadzących postępowanie.

Korzystam również z pomocy sprawdzonych specjalistów: lekarzy sądowych, rzeczoznawców majątkowych, detektywów itp.

Działam w zakresie wniosków dotyczących obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązki.

W razie potrzeby, przygotowuję również wszelkie pisma w sprawie, w tym środki zaskarżenia.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości i pomagam w wyborze optymalnej strategii działania.

Pomagam też zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojej sytuacji.

Doradzam jakie wnioski i dowody złożyć.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Zależnie od Twojej sytuacji, prowadzę też rozmowy z przedstawicielami organów ścigania oraz pokrzywdzonych, zmierzające do umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego, względnie uzyskania tzw. skazania bez rozprawy.

Organizuję też i uczestniczę w negocjacjach i pertraktacjach ugodowych z ubezpieczycielem zmierzających do wypłaty należnej rekompensaty finansowej.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed organami ścigania i sądami na każdym etapie postępowania

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This