Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Spadek

Pomagam osiągnąć zamierzone cele i zabezpieczam prawa Twoje i Twojej rodziny. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Spadek

Nabycie spadku powoduje szereg konsekwencji prawnych, także podatkowych. Spadek to nie tylko rzeczy ruchome lub nieruchomości, które powiększają majątek spadkobierców. To także często odpowiedzialność za długi po zmarłym. Stąd też nasza pomoc rozpoczyna się już na etapie planowania rozrządzeń testamentowych i innych dyspozycji majątkowych przez spadkodawcę. Doradzamy w zakresie sporządzania testamentów zwykłych i szczególnych oraz umów na wypadek śmierci. Wyjaśniamy m.in. kwestie zapisów (zwykłych i windykacyjnych) oraz poleceń testamentowych. Wyczerpująco informujemy o prawie naszych najbliższych do zachowku i kwestii wydziedziczenia.

Niemniej pytań i wątpliwości dostarcza sama informacja o dziedziczeniu, szczególnie gdy osoby dziedziczące nie mogą dojść do porozumienia co do wartości i wielkości przypadających im udziałów w masie spadkowej lub podziału takiego majątku. Problematyczne bywają także kwestie związane z przyjęciem bądź odrzuceniem spadku, koniecznością zapłaty podatku (lub zwolnienia z obowiązku podatkowego), unieważnieniem testamentu, itd.

Osobnym zagadnieniem są sprawy o zachowek, który zabezpieczać ma bliskich spadkodawcy, którzy nie otrzymali nic w spadku.

Pomagam załatwić wszelkie formalności związane z prawem spadkowym. Zapewniam fachowe i profesjonalne wsparcie we wszelkich kwestiach, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć, niejednokrotnie tuż po śmierci bliskiej osoby. Brak znajomości przepisów może prowadzić do uszczuplenia majątku spadkobierców lub odpowiedzialności za niechciane długi, dlatego niezwykle ważne jest zasięgnięcie porady prawnej i podjęcie właściwej decyzji co do odpowiednich kroków prawnych.

Doradzam we wszelkich sprawach spadkowych. Począwszy od ustalenia kręgu spadkobierców, omówienia sposobów przyjęcia i odrzucenia spadku, stwierdzenia nabycia spadku,  dokonania spisu inwentarza, zabezpieczenia i  działu spadku, a skończywszy na realizacji uprawnień do zachowku, zapisów, poleceń oraz załatwianiu spraw podatkowych (podatek od spadku). Pomagamy także w kwestiach dotyczących długów spadkowych i ochrony przed nimi.

Zabezpieczam Twoje prawa prawa na każdym etapie sprawy. W razie potrzeby rekomendując i przeprowadzając postępowania sądowe, mające na celu wykluczenie konkretnego spadkobiercy (np. o uznanie za niegodnego dziedziczenia, o stwierdzenie nieważności testamentu, zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

Pomagam w rozwiązaniu tych i innych problemów jakie niesie ze sobą dziedziczenie. Dzięki mojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu jestem w stanie skutecznie zadbać o Ciebie i Twoją rodzinę.

Jak działam?

Udzielam fachowego i profesjonalnego wsparcia niezależnie od tego, po której stronie sporu się znajdujesz i z jakim problemem się do mnie zgłosisz.

Każdorazowo punktem wyjścia do określenia dalszych kroków w Twojej sytuacji jest jej analiza. Pozwala to zaproponować optymalny sposób działania. Uwzględniając wszystkie wady i zalety konkretnej sytuacji. I przewidzieć ewentualne  niebezpieczeństwa i zagrożenia.

W trakcie  konsultacji dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej skutki. Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Wspólnie zastanawiamy się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania, w ramach której podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy.

Wskazuję na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić.

Jeśli podejmiesz taką decyzję, to nie tylko będę Cię wspierać, ale i poprowadzę całe postępowanie od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach, czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomogę Ci także dochodzić Twoich praw w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dokładam też wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę. Niezależnie od tego, na którym etapie się u mnie pojawisz.

Moim celem jest udzielenie Ci pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe (m.in. w sprawach o dział spadku, wypłatę zachowku czy odpowiedzialności za długi spadkowe), które umiejętnie przeprowadzone są wystarczające by osiągnąć zamierzony rezultat bez konieczności wikłania się w długi i kosztowny proces sądowy. Szanuję Twój czas i pieniądze.

W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, pomagam w przygotowaniu pozwu i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

W jakich sprawach udzielę Ci wsparcia?

 • sporządzanie testamentu, w tym wydziedziczenie krewnego
 • odwołanie testamentu
 • planowanie dziedziczenia
 • umowy na wypadek dziedziczenia
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • oświadczenie o odrzuceniu spadku
 • wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • zobowiązanie do wykonania zapisu
 • zobowiązanie do wykonania polecenia
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • zachowek
 • dochodzenie roszczeń z masy spadkowej, w tym przez wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom (dochodzenie zapłaty długów spadkowych)
 • zarząd spadkiem i wykonanie testamentu
 • zabezpieczenie majątku spadkowego
 • nakazanie złożenia testamentu
 • nakazanie wyjawienia przedmiotów spadkowych
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • ustalanie składu majątku spadkowego i jego wartości
 • zaliczanie darowizn za życia w skład schedy spadkowej
 • umowny dział spadku
 • ochrona przed długami spadkowymi
 • spis inwentarza
 • dziedziczenie przedsiębiorstwa / udziałów w spółce
 • zmiana postanowień spadkowych (nowi spadkobiercy/odnalezienie testamentu)
 • podatek od spadków

To jedynie katalog przykładowych spraw. Zapewniam bowiem kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach dotyczących spadku.

Co oferuję?

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z dziedziczeniem i pomagam w wyborze ewentualnej drogi prawnej.

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Pomagam zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojej sytuacji.

Wskazuję na ewentualną konieczność wszczęcia innych (pobocznych) postępowań jak np. o uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Organizuję też i uczestniczę w negocjacjach i pertraktacjach ugodowych pomiędzy stronami.

Przygotowuję wszelkie pisma i umowy w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa w trakcie i po zakończonym procesie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This