Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Prawo cywilne

Jestem Twoim partnerem w najważniejszych życiowych sprawach. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Prawo cywilne

To jedna z tych gałęzi prawa, z którą stykamy się najczęściej, nie mając nawet tego świadomości. Reguluje ono podstawowe stosunki między ludźmi, nawet w tak prozaicznych sprawach jak zakupy w sklepie czy internecie. Wpływa zatem bezpośrednio na nasze życie i wszystkie jego aspekty – majątkowe, własnościowe i finansowe. Ulega też ciągłym transformacjom.

W sprawach tych warto zatem skonsultować swoje kroki z prawnikiem. Adwokat może przeanalizować Twoją sytuację i podpowiedzieć dalszy kierunek działania by ustrzec Cię przed negatywnymi skutkami.

To też jedna z tych dziedzin prawa, w której sprawnie się poruszam. Po kilkunastu latach zgłębiania wiedzy w tym zakresie, na co dzień  doradzam moim Klientom na co uważać, czego się wystrzegać i jak dochodzić swoich słusznych praw i roszczeń.

Dlatego jeśli potrzebujesz zawrzeć bezpieczną umowę,  doprowadzić do jej wykonania, rozwiązania lub unieważnienia, wyegzekwować swoje prawa w związku z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo uzyskać inną ochronę prawną, np. w zakresie ochrony dóbr osobistych, to jesteś w dobrym miejscu.

Pomagam zadbać o Twoje prawa. Za każdym razem dopasowując rozwiązanie do Twojej indywidualnej sytuacji. Doradzam zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Zabezpieczam Twoje interesy. Również poprzez inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych, w których istotna jest aktywność stron i wiedza odnośnie tego, czego można się domagać i w jaki sposób.

Udzielam profesjonalnego wsparcia. Niezależnie od tego, po której stronie sporu lub umowy się znajdujesz. Moja wiedza i doświadczenie pozwala na doradzanie w rozwiązywaniu bieżących i nietypowych problemów.

Jak działam?

Umowy cywilnoprawne

Zdarza się, że umowa, którą dopiero negocjujemy regulować będzie nasze prawa i obowiązki na lata. Istotne jest zatem to, by jej zapisy chroniły Ciebie i Twoją rodzinę przed wszelkimi negatywnymi skutkami jej realizacji. A w sytuacji jakichkolwiek problemów z umową już obowiązującą, ważne jest sprawne wyeliminowanie ryzyka i podjęcie działań zabezpieczających Twoje interesy.

Przeprowadzam analizę umowy, która dopiero ma powstać lub też już wiąże strony.

Podpowiadam optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego położenia.

Przygotowuję projekty umów lub upewniam się, czy warunki zaproponowanej umowy należycie zabezpieczają Twoje interesy.

Zwracam uwagę na ewentualne zagrożenia prawne, w tym ukryte zobowiązania.

Reprezentuję w trakcie negocjacji z drugą stroną – aż do czasu ostatecznego sfinalizowania umowy. Jak również w przypadku ewentualnego sporu sądowego.

Wskazuję też co zrobić, gdy umowa nie jest realizowana lub też kontrahent narusza Twoje prawa oraz jakie roszczenia Ci w związku z tym przysługują i jak je wyegzekwować.


Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Gdy dochodzi do zdarzeń losowych (np. wypadek komunikacyjny, zniszczenie mienia, poślizgnięcie na chodniku), działań lub zaniechań innych osób (np. błąd medyczny), można dochodzić rekompensaty finansowej w postaci odszkodowania, a często również zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy, a nawet renty.

W sprawach tego rodzaju zasadnicze znaczenie ma zarówno wykazanie przesłanek odpowiedzialności sprawcy ale i odpowiednie skalkulowanie samej szkody, do czego niezbędna jest znajomość aktualnego orzecznictwa i praktyki sądowej. Z tego też względu, warto rozważyć wsparcie profesjonalisty, który sprawnie Cię przeprowadzi przez cały proces dochodzenia roszczenia. I ustrzeże Cię od błędów, jakie niesie za sobą cała procedura – tak polubowna jak i sądowa.

Zapewniam kompleksowe wsparcie od momentu zaistnienia zdarzenia będącego podstawą żądania.

Szczegółowo analizuję i oceniamy samo zdarzenie i zasadność wysuwanych roszczeń.

Przedstawiam możliwe rozwiązania i doradzam dalsze kroki w sprawie.

Pomagam sprecyzować możliwą do uzyskania kwotę, korzystając również z pomocy specjalistów z różnych dziedzin prawa (np. rzeczoznawców, biegłych).

Reprezentuję na etapie postępowania likwidacyjnego prowadząc negocjacje z ubezpieczycielem.

Wspieram w negocjacjach przedsądowych z osobą lub podmiotem odpowiedzialnym za powstanie szkody, zabezpieczając Twoje prawa.

W sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania lub wypłaty w zaniżonej wysokości, reprezentuję Cię w toku postępowania sądowego oraz po jego zakończeniu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce ODSZKODOWANIA

Dobra osobiste

Ochrona takich wartości, takich jak np. cześć (dobre imię), prywatność, czy wizerunek coraz częściej stanowi przedmiot licznych sporów sądowych i pozasądowych.

Bywa, że procesy te głęboko ingerują w sferę prywatności, a nawet intymności. Często powodują też poczucie wstydu. W takich wypadkach nieoceniona może okazać się pomoc zaufanego prawnika, który przedstawi sądowi sprawę w profesjonalny sposób.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w przypadku przedsiębiorstw z kolei wpływa na ich wiarygodność, zaufanie klientów oraz kontrahentów i poważnie rzutuje na dalsze funkcjonowanie. Dlatego niezmiernie ważne jest podjęcie jak najszybszych działań, bo konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Szczegółowo badam Twoją sytuację prawną i ustalam dalszy plan działania, który pozwoli w pełni rozwiązać zaistniałą sytuację prawną.

Weryfikuję, czy faktycznie doszło do naruszenia dóbr osobistych i oceniam szanse na wygraną.

Przygotowuję wezwania do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych i odpowiedzi na takie wezwania.

Zabezpieczam Twoje interesy poprzez uzyskiwanie zabezpieczeń  już na czas trwania procesu np. poprzez nakazanie usunięcia nieodpowiednich treści ze środków masowego przekazu (m.in. portali internetowych).

Rozważam skierowanie kroków również na drogę postępowania karnego (oskarżenie o zniesławienie).

Uczestniczę w negocjacjach i mediacjach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w tym w przygotowaniu ugód.

Przeprowadzam postępowania o naruszenie dóbr osobistych wraz z reprezentacją na rozprawach.

W przypadku sporu, dokładam wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Pomagam w pertraktacjach ugodowych, które umiejętnie przeprowadzone są wystarczające by osiągnąć zamierzony rezultat bez konieczności wikłania się w długi i kosztowny proces sądowy. SzanujęTwój czas i pieniądze.

W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, pomagam w przygotowaniu pozwu i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

 

Jakie sprawy prowadzę?

1. o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych (dla poszkodowanych kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzystów, pieszych)
 • błędów medycznych (błędów w sztuce lekarskiej)
 • przestępstw
 • wypadków w miejscu publicznym (np. upadek, poślizgnięcie na mokrej, śliskiej lub brudnej nawierzchni, nierównym lub dziurawym chodniku, oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku, uszkodzonych schodach)
 • wypadków przy pracy

2. o naruszenie obowiązków umownych (kary umowne, zastępcze wykonanie, roszczenia z umów)

3. o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

4. o unieważnienie umowy lub stwierdzenie jej nieważności

5. o uchylenie się od skutków prawnych umowy zdziałanej pod wpływem groźny, błędu lub podstępu

6. o stwierdzenie istnienia prawa lub stosunku prawnego

7. z tytułu naruszenia dóbr osobistych

 • o naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych,
 • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • o zobowiązanie osoby (podmiotu), która naruszyła dobro osobiste do podjęcia stosownych działań
 •  o publikację przeprosin
 • o zniesławienie
 • o egzekucję obowiązku złożenia przeprosin

To jedynie katalog przykładowych spraw. Zapewniam bowiem kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach dotyczących prawa cywilnego.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawimy wszystkie możliwe scenariusze. Wspólnie zastanawiamy się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych.

Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania, w ramach której podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Podpowiadam, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Opiniuj i konstruuję umowy cywilnoprawne.

Sporządzam opinie prawne.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Jeśli podejmiesz taką decyzję, to nie tylko będę Cię wspierać, ale i poprowadzę całe postępowanie od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach, czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa w trakcie i po zakończonym procesie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This