Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Prawo karne

Aktywnie bronię Twoich praw i pilnuję ich przestrzegania, stojąc u Twojego boku, zawsze wtedy, gdy wymaga tego sytuacja. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Prawo karne

Postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia? Otrzymałeś wezwanie na Policję albo do Prokuratury? Zostałeś zatrzymany lub tymczasowo aresztowany lub dotknęło to bliskiej Ci osoby?

Pamiętaj, prawo do obrony oraz domniemanie niewinności, stanowią elementarne zasady demokratycznego państwa prawa. A ustanowienie obrońcy na tym etapie może mieć decydujący wpływ na dalszy bieg wydarzeń.

Prawo karne jest jedną z ważniejszych dziedzin prawa, ponieważ określa jakie zachowania uznawane są za czyny karalne i jakie konsekwencje mogą wynikać z tego tytułu.

Prawo karne procesowe, reguluje natomiast przebieg czynności podejmowanych w czasie postępowania przygotowawczego i sądowego. Przewiduje również szereg uprawnień dla świadka, podejrzanego i oskarżonego oraz jego obrońcy, które mają zagwarantować prawo do rzetelnej obrony. Warto je znać i z nich skorzystać, ponieważ niestety nie zawsze są przestrzegane.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby już na samym początku skorzystać z pomocy adwokata. Który zajmę się z pełnym zaangażowaniem Twoją sprawą, nawet jeśli interesuje Cię tylko porada prawna. Dlaczego? Ponieważ wstępne czynności podejmowane przez organy ścigania w stosunku do naszej osoby (np. zatrzymanie, przesłuchanie czy przeszukanie), bardzo często decydują o końcowym wyniku postępowania karnego i dalszym przebiegu procesu. Doswiadczony i sprawdzony adwokat w należyty sposób zadba o wszelkie Twoje prawa i będzie aktywnie strzegł Twoich interesów. Zawsze dążąc do uzyskania jak najlepszego dla Ciebie rezultatu.  Dokładnie wyjaśni także przebieg wszystkich czynności, pomoże ustalić odpowiednią linię obrony, poinstruuję o prawach jakie Ci przysługują.

Udział obrońcy pomaga też uniknąć stresu związanego z postępowaniem przygotowawczym przed organami ścigania jak i z obroną w postępowaniu karnym przed sądem. Adwokat będzie przez cały czas trzymał rękę na pulsie wspierając Cię w tym trudnym czasie.

Pamiętaj, jeśli zatrzymano lub aresztowano bliską Ci osobę masz prawo udzielić adwokatowi tymczasowego pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Jak najszybsze wsparcie ze strony adwokata pozwala zadbać o należne takiej osobie prawa. A czas działa na jego niekorzyść.

Świadczymy kompleksowe usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Prawo karne procesowe przewiduje szereg uprawnień przysługujących obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Pomagamy Klientom już na początkowym etapie trwania sprawy, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy. Dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętym planem działania. Ponadto udzielamy porad prawnych prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, warunkowego umorzenia postępowania karnego, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, skazania bez rozprawy itp.

Pomagam zabezpieczyć Twoje prawa na każdym etapie postępowania karnego. Możesz być pewien, że zajmie się Tobą adwokat z bogatym doświadczeniem w zakresie prawa karnego.

W sposób odpowiedzialny i stanowczy bronię Twoich praw. Możesz liczyć na całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem.

Jak działam?

Oferuję profesjonalne i fachowe wsparcie. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Każdorazowo punktem wyjścia do określenia dalszych kroków w Twojej sytuacji jest jej analiza. Pozwala to zaproponować dalszy sposób działania. Uwzględniając wszystkie wady i zalety konkretnej sytuacji. I przewidzieć ewentualne  niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Podczas konsultacji szczegółowo omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej skutki. Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. W tym konsekwencje Twojego położenia, także finansowe. Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania.

Podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy już teraz.

Wskazuję też na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by uzyskać zamierzony rezultat.

Jeśli zlecisz mi prowadzenie sprawy, Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. By maksymalnie Cię odciążyć i byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Moja pomoc obejmuje zarówno postępowania przygotowawcze, jak i proces sądowy oraz postępowanie wykonawcze.

Udzielam profesjonalnego wsparcia od samego początku sprawy. Doradzam, jakie kroki podjąć.

Uczestniczę też we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania, w których mam prawo brać udział jako Twój obrońca lub pełnomocnik.

Biorę aktywny udział w przesłuchaniach jako pełnomocnik świadka lub obrońca podejrzanego. Asystuję w przeszukaniach, oględzinach, eksperymencie procesowym, okazaniach czy konfrontacji.

Drobiazgowo analizuję dowody zgromadzone przez Policję lub Prokuraturę i szukam w nich luk. Nadzoruję działania podejmowane przez organy ścigania i reaguję, gdy wymaga tego sytuacja.

Powołuję dowody i zgłaszam  konieczność przeprowadzenia konkretnych działań, które pozwolą na osiągnięcie określonego rezultatu w sprawie, monitorując ich przebieg. Dbam też o to, by żaden korzystny dla Ciebie szczegół nie został pominięty przez prowadzących postępowanie.

Korzystam również z pomocy sprawdzonych specjalistów: lekarzy sądowych, rzeczoznawców majątkowych, detektywów itp.

W razie potrzeby, przygotowuję również wszelkie pisma w sprawie, w tym środki zaskarżenia.

Jakie sprawy prowadzę?

  • sprawy karne i karne skarbowe
  • sprawy o wykroczenia
  • sprawy o odroczenie wykonania kary
  • sprawy o zawieszenie wykonania kary
  • sprawy o przerwę w karze
  • sprawy o dozór elektroniczny
  • sprawy o zatarcie skazania
  • sprawy o zamianę kary na inną

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości i pomagam w wyborze optymalnej strategii działania.

Pomagam też zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojej sytuacji.

Doradzam jakie wnioski i dowody złożyć.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Zależnie od Twojej sytuacji, prowadzę też rozmowy z przedstawicielami organów ścigania oraz pokrzywdzonych, zmierzające do umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego, względnie uzyskania tzw. skazania bez rozprawy.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie postępowania i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed organami ścigania i sądami na każdym etapie postępowania

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa do rzetelnej obrony Twoich praw na każdym etapie postępowania

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This