Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Negocjacje

Jestem Twoim sojusznikiem w najważniejszych życiowych i zawodowych sprawach, pomagając skutecznie osiągnąć zamierzony cel.

Jak mogę Ci pomóc?

Negocjacje

Pertraktacje dotykają każdej sfery naszego życia. Tak prywatnej, jak i zawodowej. Negocjujemy zarówno cenę nabycia samochodu, zawarcie wielomilionowego kontraktuje budowlanego, jak i rozłożenie naszego zadłużenia na raty.

Negocjacje to proces komunikowania się stron zmierzający do osiągnięcia porozumienia, które zapewni im większe wzajemne korzyści niż jego brak.

Negocjacje w biznesie mogą w konsekwencji dotyczyć wszystkich elementów prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej związane są z określaniem przyszłych warunków współpracy z kontrahentami lub parterami biznesowymi (w tym ustalaniem jej zakresu, cen, warunków płatności, sposobów zabezpieczenia realizacji kontraktu itp.), których zwieńczeniem jest podpisanie umowy.

Przydatne są również wtedy, gdy pojawi się spór. Na przykład na gruncie rozumienia zapisów podpisanych umów lub niewywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań. Pozwalają bowiem polubownie rozwiązać sporne kwestie bez konieczności wikłania się w długi, kosztowny, a niejednokrotnie nieprzewidywalny spór sądowy.

Podstawą sukcesu w negocjacjach jest odpowiednie przygotowanie.

Dlatego ważne jest by już na początku ustalić cel i scenariusz prowadzonych negocjacji. Oraz różne jego warianty na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Istotne jest także omówienie taktyki, przyjrzenie się ewentualnym zagrożeniom, skutkom braku porozumienia z punktu widzenia interesów obu stron, alternatywnym rozwiązaniom.

Należy również określić pułap opłacalności, poniżej którego projektowane porozumienie może okazać się niekorzystne.

Niemniej ważny jest sposób ich prowadzenia. A niejednokrotnie bywa to trudny i skomplikowany proces, efektem którego może być zawarcie ugody lub podpisanie umowy, wiążącej strony przez lata. W jego trakcie nie można zatem zapominać, że często dotyczyć będzie długofalowych relacji.

Fachowa pomoc prawna na tym etapie pozwala zabezpieczyć Twoje interesy i zminimalizować ryzyko negatywnych skutków. Wzmacnia również Twoją pozycję negocjacyjną., m.in. z uwagi na zdolności interpersonalne, czy kompetencje miękkie profesjonalnego negocjatora. Doświadczony adwokat, znający techniki negocjacyjne, pomaga nie tylko dobrać odpowiedni w danych okolicznościach styl negocjacji i taktykę negocjacyjną. Ale stanowi również nieocenione wsparcie merytoryczne proponując lub stosując odpowiednią w danej sytuacji argumentację faktyczną jak i prawną. Analizuje też propozycje drugiej strony, wskazuje na jej mocne i słabe strony. Monitoruje również cały proces.

Dba także o poprawną pod względem prawnym treść wypracowanego porozumienia lub kontraktu. Co pozwala m.in. wyeliminować ryzyko późniejszych sporów, także interpretacyjnych w tym zakresie. Należy też pamiętać, że wypracowany rezultat negocjacji musi być nie tylko możliwy do zrealizowania, ale przede wszystkim zgodny z przepisami prawa. Adwokat zadba i o ten aspekt.

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i mediacji z kontrahentami, wierzycielami oraz przeciwnikami procesowymi. Oferuję pomoc przy zawieraniu umów i porozumień.

Aktywnie wspieram zarówno w trakcie negocjacji biznesowych poprzedzających zawarcie kontraktu, jak i podczas rozmów zmierzających do polubownego rozwiązania sporu – czy to na etapie przedsądowym, czy już w trakcie trwania procesu.

Jestem Twoim sojusznikiem. Wszystkie moje kroki podejmowane w trakcie negocjacji nakierowane są na uzyskanie maksymalnie pozytywnego efektu z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka i niebezpieczeństwa dla osoby, na rzecz której działam.

Życie przypomina grę w pokera. Nie masz wpływu na to jakie dostaniesz karty – ale tylko od Ciebie zależy jak rozegrasz partię.

Regina Brett

Jak działam?

Negocjacje kontraktowe i handlowe

 

Zdarza się, że umowa, którą dopiero negocjujemy regulować będzie nasze prawa i obowiązki na lata. Lubię wtedy powtarzać, że umowy zawiera się nie na czas pokoju, ale na czas wojny. Istotne jest zatem to, by jej zapisy chroniły Ciebie, Twój biznes i Twoją rodzinę przed wszelkimi negatywnymi skutkami jej realizacji. Precyzyjnie określały prawa i obowiązki stron i były zgodne z obowiązującą regulacją prawną.

Możesz liczyć na moje pełne wsparcie w tym zakresie. Jak działam? W szczególności:

Ustalam cel i przedstawiam różne scenariusze negocjacji dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Opracowuję taktykę negocjacji, badam ewentualne zagrożenia i niebezpieczeństwa w przypadku nie dojścia do porozumienia. Przedstawiam alternatywne rozwiązania.

Analizuję branżę, zbieram informacje na temat kontrahenta lub partnera biznesowego. 

Uczestniczę w negocjacjach jako negocjator lub wsparcie merytoryczne zespołu negocjacyjnego w zakresie prawa – aż do czasu ostatecznego sfinalizowania umowy lub transakcji.

Przygotowuję projekty umów lub upewniam się, czy warunki zaproponowanej umowy należycie zabezpieczają Twoje interesy.

Przeprowadzam analizę propozycji przedstawianych przez drugą stronę.

Podpowiadam optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego położenia w przypadku akceptacji warunków drugiej strony bądź ich odrzucenia.

Zwracam uwagę na ewentualne zagrożenia prawne, w tym ukryte zobowiązania.

Negocjacje przedprocesowe i procesowe

Twój kontrahent nie zapłacił faktury albo nie wykonał zobowiązania, za które przewidziano karę umowną? Jesteś najemcą i nie otrzymałeś zapłaty za czynsz? Ktoś jest Ci winny pieniądze z innego tytułu prawnego? Należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Twój dłużnik milczy? A może to Ty nie zgadzasz się z zapisami umowy albo popadłeś w tarapaty finansowe i nie jesteś w stanie wywiązać się z zobowiązania? Przed skierowaniem sprawy do sądu, pomagam w polubownym rozwiązywaniu konfliktu lub sporu. W szczególności:

Szczegółowo badam Twoją sytuację prawną i opracowuję dalszy plan działania, który pozwoli rozwiązać zaistniałą sytuację prawną.

Ustalam cel i przedstawiam różne scenariusze negocjacji dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Opracowuję taktykę negocjacji, badam i zwracam uwagę na ewentualne zagrożenia i niebezpieczeństwa w przypadku niedojścia do porozumienia. Przedstawiam alternatywne rozwiązania.

Analizuję branżę i najnowsze orzecznictwo sądowe w podobnych przypadkach, zbieram informacje na temat kontrahenta, partnera biznesowego lub ubezpieczyciela. 

Uczestniczę w negocjacjach jako negocjator lub wsparcie merytoryczne zespołu negocjacyjnego w zakresie prawa – aż do czasu ostatecznego podpisania ugody.

Przygotowuję projekty ugód lub upewniam się, czy warunki zaproponowanej ugody są dla Ciebie korzystne i należycie zabezpieczają Twoje interesy.

Pomagam w zawarciu ugody sądowej, uczestnicząc w rozprawach na których przedstawiane są konkretne propozycje.

Przeprowadzam analizę propozycji wysuwanych przez drugą stronę.

Podpowiadam optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego położenia w przypadku akceptacji warunków drugiej strony bądź ich odrzucenia.

Aktywnie uczestniczę w mediacjach jako Twój pełnomocnik, czuwając nad warstwą merytoryczną ewentualnego porozumienia.

Negocjacje karne

Jeśli toczy się w przeciwko Tobie postępowanie karne, a okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości istnieje możliwość uzgodnienia kary z organami ścigania. Służę Ci kompleksowym wsparciem również na tym etapie. W szczególności:

Szczegółowo badam Twoją sytuację prawną i opracowuję dalszy plan działania.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego położenia w przypadku akceptacji warunków ze strony organów ścigania bądź ich odrzucenia.

Negocjuję z organami ścigania rodzaj i wymiar kary np. czy będzie to grzywna, czy warunkowe umorzenie postępowania karnego i jaka będzie jego długość, ustalam wysokość grzywny, rodzaj środków karnych – w trybie tzw. wniosku o dobrowolnego poddania się karze jak i już po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu.

Uczestniczę w posiedzeniach sądu, w których rozpoznawane są wnioski o warunkowe umorzenie postępowania lub dobrowolne poddanie się karze.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

Podczas konsultacji szczegółowo omawiam i oceniam Twoją sytuację. Stanowi to punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania.

Pomagam zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojego położenia. Wyjaśniam wszelkie wątpliwości i pomagam w wyborze dalszej drogi, także prawnej.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy.

Wskazuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań

Planuję, organizuję, uczestniczę i prowadzę negocjacje oraz pertraktacje ugodowe pomiędzy stronami.

Przygotowuję wszelkie dokumenty

Sporządzam i analizuję projekty kontraktów oraz ugód pozasądowych i sądowych.

Przygotowuję opinie prawne.

Dbam o to, by maksymalnie zabezpieczyć Twoje interesy i zminimalizować ryzko ewentualnych negatywnych skutków

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This