Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Nieruchomości

Dostarczam skuteczne rozwiązania w bieżących i nietypowych problemach. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Nieruchomości

Sprawy dotyczące nieruchomości bywają niezwykle zawiłe i skomplikowane. Szczególnie, gdy ich stan prawny nie jest oczywisty.

Dlatego niezależnie od tego, czy jesteśmy posiadaczami nieruchomości, planujemy nimi zostać, interesuje nas zakup nieruchomości lub jej sprzedaż, chcemy ją wynająć albo sami zainteresowani jesteśmy wynajmem – wszelkie kroki w takim przypadku warto skonsultować z zaufanym prawnikiem. Adwokat może przeanalizować Twoją sytuację i podpowiedzieć dalszy kierunek działania by ustrzec Cię przed negatywnymi skutkami.

Pomagam zadbać o Twoje prawa. Doradzam zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Świadczę kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości. Wspomagam zarówno w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, ale również reguluję ich stan prawny.

Konstruuję oraz opiniuję, a także negocjuję wszelkiego rodzaju umowy funkcjonujące na rynku nieruchomości.

Zabezpieczam Twoje interesy. Również poprzez inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych, w których istotna jest aktywność stron i wiedza odnośnie tego, czego można się domagać i w jaki sposób.

Możesz liczyć na moje profesjonalne wsparcie. Niezależnie od tego, po której stronie sporu lub umowy się znajdujesz. Moja wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają na doradzanie w rozwiązywaniu bieżących i nietypowych problemów z nieruchomościami.

Jak działam?

Jeśli zamierzasz kupić, sprzedać, wynająć nieruchomość lub nawiązać inny stosunek prawny m.in.


Analizuję dokumenty dotyczące nieruchomości pod kątem jej stanu prawnego i ewentualnych wad prawnych.

Podpowiadam optymalne rozwiązania.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego położenia.

Sporządzam projekty umów lub upewniam się, czy warunki zaproponowanej umowy należycie zabezpieczają Twoje interesy.

Zwracam uwagę na ewentualne ukryte zobowiązania i zagrożenia.

Reprezentuję Cię w trakcie negocjacji z drugą stroną – aż do czasu ostatecznego sfinalizowania umowy.


Jeśli jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub zarządcą nieruchomości m.in.

Pomagam uregulować stan prawny nieruchomości.

Wspieram m.in. w jej podziale, rozgraniczeniu, wyodrębnieniu lokali, dopuszczeniu do współposiadania, zniesieniu współwłasności,  rozliczeniu nakładów, ustanowieniu lub zniesieniu służebności.

Egzekwuję zaległe wierzytelności z tytułu jej użytkowania lub należne odszkodowanie.

Prowadzę postępowanie o eksmisję, wydanie nieruchomości, czy naruszenie posiadania.

Wspieram we wszelkich sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością, w tym w sporach z jej posiadaczem, użytkownikiem lub lokatorem czy sporach sąsiedzkich.

Reprezentuję Cię w sporach z deweloperami, w szczególności z tytułu gwarancji i rękojmi.

Jeśli jesteś najemcą, dzierżawcą, użytkownikiem lub posiadaczem nieruchomości m.in.

Wspieram Cię, gdy właściciel narusza Twoje prawa.

Pomagam zapobiec eksmisji lub wydaniu nieruchomości. Dbam, by został zapewniony lokal socjalny lub zastępczy, gdy zajdzie taka potrzeba, a prawo przewiduje taką możliwość.

Negocjuję w Twoim imieniu spłatę czynszu lub innych świadczeń na rzecz właściciela.

Pomagam w odzyskiwaniu świadczeń i nakładów po opuszczeniu nieruchomości.

Przeprowadzam postępowania o zasiedzenie nieruchomości na rzecz posiadaczy w dobrej i złej wierze.

W przypadku sporu sądowego

 

Zawsze dokładam  wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Udzielam także wsparcia w pertraktacjach ugodowych, które umiejętnie przeprowadzone są wystarczające by osiągnąć zamierzony rezultat bez konieczności wikłania się w długi i kosztowny proces sądowy. Szanuję Twój czas i pieniądze.

Jeśli zajdzie konieczność dochodzenia Twoich praw przed sądem, pomagam w przygotowaniu pozwu lub wniosku i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

Jakie sprawy prowadzę?

 • o zniesienie współwłasności
 • o wyodrębnienie lokalu
 • o rozgraniczenie
 • o naruszenie posiadania
 • o zasiedzenie
 • o dopuszczenie do współposiadania
 • o rozliczenie pożytków z tytułu korzystania z majątku “ponad udział” i odszkodowanie
 • o roszczenia z tytułu posadowienia nieruchomości na cudzym gruncie
 • o ustanowienie lub zniesienie służebności
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o immisje
 • o należności z tytułu najmu lub dzierżawy
 • o odszkodowanie z tytułu bezumownego zajmowania nieruchomości
 • o odszkodowanie od Gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na czas
 • o rozliczenie nakładów na nieruchomość
 • o odszkodowania
 • o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o zabezpieczenie majątku

To jedynie katalog przykładowych spraw. Zapewniam bowiem kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z prawem nieruchomości i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Pomagam też zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiamy się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych.

Ustalamy wspólnie optymalną strategię dalszego działania, w trakcie której podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy już w toku postępowania.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Podpowiadam, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy, w tym umowy dotyczące podziału majątku oraz ugody między stronami.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Jeśli podejmiesz taką decyzję, to nie tylko będę Cię wspierać, ale i poprowadzę całe postępowanie od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach, czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa zarówno w trakcie, jak i po zakończonym procesie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This