Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

 Kontakty z Dzieckiem

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy i zatroszczyć się o dobro Twoich najbliższych. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Kontakty z Dzieckiem

Rodzina jest najważniejsza, dlatego sprawy rodzinne zwykle łączą się z silnymi emocjami. Dotyczą one przecież bardzo istotnych dla nas kwestii życiowych. Nierzadko dotyczą właśnie sporów na tle kontaktów z dzieckiem. Do których mają prawo nie tylko rodzice, ale i np. rodzeństwo,  dziadkowie, krewni w linii prostej (macocha, ojczym) i inne osoby, które przez dłuższy czas sprawowały opiekę nad dzieckiem.

Często strony będące w konflikcie, nie potrafią samodzielnie porozumieć się w tej kwestii. Nie wiedzą też jak tego dokonać. Bywa również i tak, że kontakty te są utrudniane w ramach rewanżu na byłym partnerze lub małżonku, prowadząc w skrajnych wypadkach nawet do alienacji rodzicielskiej. Czasami jednak, z uwagi na postawę rodzica lub członka rodziny, do kontaktów tych rzeczywiście nie powinno dochodzić.

Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który nie tylko doradzi jak skutecznie rozwiązać te problemy, ale i będzie dla Ciebie oparciem w tym trudnym okresie. Emocje bywają złym doradcą. Łatwo wtedy o błędy, które mogą nas słono kosztować.

Sprawy takie wymagają delikatności i empatii, które są mi bardzo bliskie, ale i szybkiego oraz zdecydowanego wsparcia by nie ucierpiało dobro dziecka. Ono jest przecież najważniejsze.

Jako adwokat, troszczę się o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych. Możesz liczyć na całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem.

Jak działam?

Udzielam fachowego i profesjonalnego wsparcia, niezależnie od tego po której stronie sporu się znajdujesz. 

Każdorazowo punktem wyjścia do określenia dalszych kroków w Twojej sytuacji jest jej analiza w trakcie konsultacji. Pozwala to zaproponować optymalny sposób działania. I przewidzieć ewentualne  niebezpieczeństwa i zagrożenia.

W jej trakcie, rozważamy także ewentualne wszczęcie postępowań pobocznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podczas konsultacji szczegółowo omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej skutki.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania.

Podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy. Zastanawiamy się nad dodatkowymi krokami prawnymi (jak. np. zabezpieczenie kontaktów, egzekucja ich wykonania, ingerencja w zakres władzy rodzicielskiej).

Wskazuję Ci też na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Jeśli podejmiesz taką decyzję, to nie tylko będę Cię wspierać, ale i poprowadzę całe postępowanie od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach, czy terminach w sprawie. Będziemy Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Zawsze dążę do tego by sprawnie przeprowadzić całą procedurę.

A moja pomoc obejmuje zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka sposobność, podejmuję w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, pomagam w przygotowaniu wniosku i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

Jakie sprawy prowadzę?

  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • o zmianę zakresu kontaktów z dzieckiem
  • o ograniczenie kontaktów z dzieckiem
  • o zakazanie styczności z dzieckiem
  • o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy finansowej za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem
  • o zapłatę sumy finansowej za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości i pomagam w wyborze ewentualnej drogi prawnej.

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Pomagam zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojej sytuacji.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Organizuję też i uczestniczę w negocjacjach i pertraktacjach ugodowych pomiędzy stronami.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa w czasie i po zakończonym procesie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This