Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Odszkodowania komunikacyjne

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy i wyegzekwować należne Ci prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Odszkodowania komunikacyjne

Skutki wypadku komunikacyjnego mogą być bardzo rozległe. Jego efektem bywa nie tylko uszkodzenie pojazdu, to także wiele innych szkód zarówno materialnych (np. utrata lub zmniejszenie dochodów, konieczność odpłatnego holowania pojazdu i jego naprawy, czy wynajęcia zastępczego samochodu) jak i fizycznych. Może on przecież powodować uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, wiążący się z koniecznością poddania kosztownemu leczeniu i długotrwałej rehabilitacji. Niekiedy, zdarzenie takie kończy się też śmiercią.

Każdy poszkodowany wskutek wypadku ma prawo żądać odpowiedniej rekompensaty finansowej. Dotyczy to nie tylko kierowców samochodów, ale również ich pasażerów, jak i innych uczestników ruchu – motocyklistów, rowerzystów, czy pieszych. Jak również ich bliskich, w przypadku śmierci członka rodziny.

Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu i doświadczyła jego negatywnych skutków, może także ubiegać się o zadośćuczynienie. W określonych sytuacjach przysługuje jej również np. renta.

Liczne świadczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienie można uzyskać z OC sprawcy. Doświadczenie wskazuje jednak, iż kwoty te bywają znacząco zaniżane przez ubezpieczycieli w trakcie tzw. “postępowania likwidacyjnego”, czego wiele osób nie ma świadomości, więc godzi się na proponowane przez towarzystwa warunki.

Brak odpowiednich działań osoby uprawnionej bądź nieumiejętne prowadzenie sprawy przekreślają często w konsekwencji szanse na dodatkowe pieniądze.

Dlatego ważne jest profesjonalne wsparcie adwokata, który przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy postępowania, tak byś mógł otrzymać należne Ci środki.

Pamiętaj, nawet jeśli już wypłacono Ci świadczenie z OC sprawcy, to można domagać się jego uzupełnienia.

Pomagam zarówno poszkodowanym, jak i osobom odpowiedzialnym za powstały uszczerbek. Tych drugich chroniąc przed nieuzasadnionym lub wygórowanym żądaniem.

Troszczę się o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych. Jestem gotowa zająć się Twoją sprawą. Możesz liczyć na całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem.

W jakich sprawach pomagam?

W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji doradzam i podejmuję działania związane m.in. z takimi roszczeniami:

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (w tym koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, pobyt w szpitalu, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych)

odszkodowanie za utracony dochód

zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

rentę (rekompensatę z powodu utraconych dochodów, zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość oraz z tytułu zwiększonych potrzeb)

zadośćuczynienie (rekompensatę za doznany ból i cierpienie)

odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu

odszkodowanie za naprawę pojazdu

zwrot kosztów holowania pojazdu

zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego

zadośćuczynienie z powodu śmierci osoby bliskiej

zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

odszkodowanie z powodu pogorszenia stopy życiowej wywołanej śmiercią osoby bliskiej

rentę np. z powodu utraty świadczenia alimentacyjnego

Walczę także w sprawach o ustalenie tzw. odpowiedzialności na przyszłość

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje, także finansowe.

Analizuję udostępnioną przez Ciebie dokumentację oraz okoliczności danego zdarzenia. W razie konieczności, korzystam z pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa. Także by skalkulować rodzaj i wysokość świadczenia, jakie w tym wypadku może przysługiwać.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiam się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych. W tym zabezpieczenia Twoich roszczeń w trakcie postępowania.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania. I podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy teraz i w przyszłości.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Informuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci skutecznej pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

 

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Sporządzam też opinie prawne.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

 

Np. w zakresie uzyskania wsparcia finansowego już na etapie postępowania.

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na nas liczyć. Chętnie udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień i przedstawimy możliwe rozwiązania. Napisz do nas lub zadzwoń, a odezwiemy się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This