Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Windykacja i Antywindykacja

Pomagam osiągnąć wytyczony cel i stawić czoła nawet najtrudniejszym sytuacjom. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Windykacja i Antywindykacja

Kłopoty z odzyskaniem należnej zapłaty bywają zmorą wielu osób, szczególnie przedsiębiorców. Zaległości z tego tytułu niejednokrotnie prowadzą do zatorów płatniczych, znacznego pogorszenia sytuacji finansowej wierzyciela, a nawet zagrażają przyszłości całych przedsiębiorstw, doprowadzając w skrajnych wypadkach do ich upadłości.

Dlatego tak ważna jest szybka i skuteczna windykacja, która pozwala zminimalizować ryzyko negatywnych skutków, także ze względu na dość krótkie terminy przedawnienia niektórych roszczeń. Jak również profesjonalne wsparcie prawne, które może pomóc sprawnie przeprowadzić całą procedurę, ponieważ droga do osiągnięcia celu, jakim jest wyegzekwowanie należności bywa często długa i mocno skomplikowana. I wymagać może podjęcia szerokiego spektrum działań. W przypadku natomiast świadomego uchylania się przez dłużnika od spłaty zadłużenia, ukrywania przez niego majątku, również skierowana sprawy na drogę postępowania karnego.

Pomagam odzyskać Twoje pieniądze. Możesz liczyć na moje pełne wsparcie oraz zaangażowanie na każdym etapie postępowania. 

Podejmuję także polubowne próby odzyskania należności. Wiem z doświadczenia, że pojawienie się pełnomocnika często dyscyplinuje dłużników. W razie jednak potrzeby, występuję na drogę sądową oraz dochodzę wierzytelności poprzez działania komornicze.

Z drugiej strony, istotna jest także ochrona dłużników przed niezgodnymi z prawem czynnościami egzekucyjnymi prowadzonych przez firmy windykacyjne i komorników.  A także, aktywne wsparcie w przypadku trudności w terminowej spłacie należności. Często zdarza się też, iż dłużnicy spłacają długi przedawnione lub regulują niezasadne zobowiązania.

Zabezpieczam Twoje prawa, wszędzie tam, gdzie dochodzi do ich naruszenia.

Moim celem jest też polepszenie sytuacji osoby zadłużonej przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych instrumentów prawnych. Zależnie od sytuacji, także poprzez rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty, niwelowanie dodatkowych kosztów, a nawet  całkowite umorzenie zobowiązania.

Troszczę się o bezpieczeństwo prawne Twoje, Twoich najbliższych i Twojego biznesu. Możesz liczyć na całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem. Chętnie pomogę Ci rozwiązać problemy i zajmę się Twoją sprawą.

Jak działam?

Dochodzenie wierzytelności

Twój kontrahent nie zapłacił faktury albo nie wykonał zobowiązania, za które przewidziano karę umowną? Jesteś najemcą i nie otrzymałeś zapłaty za czynsz? Nie dostałeś zwrotu na czas pożyczki? Ktoś jest Ci winny pieniądze z innego tytułu prawnego? Twój dłużnik milczy lub przeciąga negocjacje? Zajmuję się kompleksowymi działaniami zmierzającymi do wyegzekwowania należności w możliwie najkrótszym czasie. W szczególności:

Szczegółowo badam Twoją sytuację prawną i ustalam dalszy plan działania, który pozwoli w pełni rozwiązać zaistniałą sytuację prawną.

Zwracam uwagę na ewentualne niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Jeśli to możliwe, prowadzę rozmowy polubowne z dłużnikami, zmierzające do pozasądowego odzyskania Twojej należności.

Uczestniczę w negocjacjach i mediacjach z dłużnikiem i przygotowuję ugody pozasądowe.

Przygotowuję wezwania do zapłaty i odpowiedzi na takie wezwania.

Zabezpieczam Twoje interesy poprzez uzyskiwanie zabezpieczeń na majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie.

Przygotowuję pozwy o zapłatę oraz wszelkie inne pisma w sprawie.

Zapewniam kompleksową reprezentację od momentu skierowania pozwu aż po uzyskanie klauzuli wykonalności.

Kieruję wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej i monitoruję jej przebieg.

Sporządzam wnioski o wyjawienie majątku dłużnika.

Rozważam skierowanie kroków również na drogę postępowania karnego (w przypadku ukrywania lub wyzbywania się przez dłużnika majątku).

Analizuję możliwość wszczęcia dodatkowych postępowań jak np.  ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem i jego małżonkiem, nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki, odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania, czy o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną.

Sporządzam i składam wnioski o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego kontrahenta i reprezentuję w toku postępowania.

Przygotowuję zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego i uczestniczę w takim postępowaniu.

Pomoc dłużnikom

Otrzymałeś nakaz zapłaty, wyrok zaoczny albo pozew o zapłatę z sądu? Zostałeś pozwany przez firmę windykacyjną, pożyczkową lub bank i nie wiesz o jakie roszczenie chodzi? Dowiedziałeś się o wyroku dopiero jak komornik zapukał do Twoich drzwi lub gdy zajął Twoje konto? Zależnie od sytuacji, to jeszcze nie koniec świata i można temu zaradzić. Jeśli nie masz pewności co zrobić, warto rozważyć profesjonalną konsultację prawną.  Pamiętaj też, że czas może tu mieć niebagatelne znaczenie. Czasami, masz jedynie 7 dni na podjęcie odpowiedniej reakcji.

Porada adwokata bywa równie kluczowa, gdy wpadniesz w tarapaty finansowe. Konsultacje pozwolą określić Twoje położenie i nawiązać dialog z wierzycielem. Pomagam we wszystkich tego typu sprawach. Zapewniam obronę Twoich interesów zarówno w negocjacjach z wierzycielami jak i na etapie postępowań sądowych i egzekucyjnych. W szczególności:

Analizuję Twoją sytuację by dobrać optymalny sposób działania. Zwracam też szczególną uwagę na ewentualne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Ustalam, czy roszczenie w ogóle jest zasadne, w szczególności, czy nie jest przedawnione.

Jeśli to możliwe, prowadzę rozmowy polubowne z wierzycielem, zmierzające do pozasądowego zakończenia sporu, w tym rozłożenia należności na korzystne dla Ciebie raty.

Uczestniczę w negocjacjach i mediacjach i opracowuję ugody pozasądowe.

Przygotowuję odpowiedzi na wezwania do zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych, nakazów zapłaty w postępowaniu elektronicznym lub upominawczym albo zarzuty od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Przygotowuję pozwy i wnioski oraz wszelkie inne pisma w sprawie.

Zapewniam kompleksową reprezentację od momentu skierowania pozwu lub wniosku aż po uzyskanie klauzuli wykonalności.

Monitorujemy przebieg egzekucji komorniczej.

Zabezpieczam Twoje interesy. M.in. sporządzam i kieruję wnioski o wstrzymanie działań egzekucyjnych, ograniczenie egzekucji lub jej umorzenie.

Przygotowuję skargi na czynności komornika.

Rozważam skierowanie kroków również na drogę postępowania karnego (np. w przypadku stalkingu  prowadzonego przez firmy windykacyjne).

Analizuję możliwość wszczęcia dodatkowych postępowań jak np.  uchylenie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, zwolnienie składników majątkowych spod egzekucji, zwrot nienależnego świadczenia, odszkodowanie w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem działania banków, firm windykacyjnych.

Udzielę Ci fachowego i profesjonalnego wsparcia, niezależnie od tego po której stronie sporu się znajdujesz. Dokładam też wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Moja pomoc obejmuje zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka sposobność, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.  Szanuję Twój czas i pieniądze.

Jeśli zajdzie konieczność dochodzenia Twoich praw przed sądem, pomagam w przygotowaniu pozwu i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

Jakie sprawy prowadzę?

 • o zapłatę
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy dłużnikiem i jego małżonkiem
 • o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki
 • o zapłatę przeciwko członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania
 • o uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną
 • o uchylenie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
 • wytaczamy powództwa przeciwegzekucyjne
 • o zwolnienie składników majątkowych spod egzekucji
 • o zwrot nienależnego świadczenia
 • o odszkodowanie w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem działania banków, firm windykacyjnych
 • skargi na czynności komornika
 • postępowania upadłościowe
 • karne przeciwko dłużnikowi lub wierzycielowi

To jedynie przykładowe sprawy, jakie prowadzę w zakresie dochodzenia należności lub ochrony prawnej dłużnika. Oferuję kompleksowe wsparcie w tym zakresie.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

Podczas konsultacji szczegółowo omawiam i oceniam Twoją sytuację. Stanowi to punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania.

Pomagam zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojego położenia. Wyjaśniam wszelkie wątpliwości i pomagam w wyborze ewentualnej drogi prawnej.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy.

Zastanawiam się także nad dodatkowymi krokami prawnymi (jak. np. zabezpieczenie majątku dłużnika lub wstrzymanie egzekucji komorniczej)

Wskazuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Organizuję też i uczestniczę w negocjacjach i pertraktacjach ugodowych pomiędzy stronami.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This