Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Śmierć bliskiej osoby

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy, chronić i wyegzekwować należne Ci prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby, szczególnie w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zdarzenia, bywa jednym z najdramatyczniejszych doświadczeń w naszym życiu.  Jej skutki bywają rozległe i długofalowe, tak w sferze psychicznej, zdrowotnej, ale i materialnej.

Osobom najbliższym, przysługują w takim wypadku określone świadczenia finansowe, które pomogą – przynajmniej częściowo – odnaleźć się w tej nowej, niełatwej dla nich sytuacji. Stanąć na nogi.

Środki te pozwalają pokryć koszty leczenia (zmarłego, ale i członków rodziny), pochówku i zapewnić dalsze życie na godnym poziomie.

Przede wszystkim jest to odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej. Jest ono wypłacane jest jednorazowo i rekompensuje obecne oraz przyszłe straty materialne jak i niematerialne, np. czas poświęcany na wychowywanie dzieci.

Przysługuje również zwrot kosztów uprzedniego leczenia zmarłego oraz jego pochówku (wraz z pokryciem wydatków związanych z jego organizacją).

Osobom najbliższym przypada też zadośćuczynienie w związku z bólem i cierpieniem, uszczerbkiem więzi emocjonalnych, a także problemami zdrowotnymi będącymi skutkiem stresu i złego samopoczucia w związku ze stratą,  jakiego doznali na skutek śmierci poszkodowanego.

Dodatkowo, niezależnie od świadczeń przysługujących z ZUS (renta rodzinna, renta rodzinna powypadkowa), można się także starać o rentę. Rekompensata ta może być wypłacana cyklicznie lub jednorazowo osobom, którym zmarły regularnie dostarczał środków utrzymania. Jak też osobom względem których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (np. dzieci, małżonek).

To, czy otrzymamy rekompensatę, jaką i w jakiej wysokości zależy oczywiście od konkretnej sytuacji – okoliczności wypadku, poniesionych strat, doznanych krzywd, wpływu wypadku na życie poszkodowanego oraz jego rodziny. Kwestie te należy jednak udowodnić.

Istotne jest zatem to by wiedzieć czego i w jaki sposób można się domagać. Nie wystarczy samo przekonanie, niezbędna jest także odpowiednia wiedza prawnicza i doświadczenie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, sprawy tego rodzaju należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Wymagają również taktu i wyczucia.

Dlatego pomagam kompleksowo zadbać o wszelkie Twoje prawa. I to zarówno, gdy jesteś powodem, czy pozwanym w sprawie. Reprezentuję zarówno pokrzywdzonych, jak i oskarżonych. Za każdym razem szczegółowo analizuję każdy przypadek i przedstawiam indywidualne, optymalne rozwiązania danej sytuacji. Pomagam też skompletować niezbędną dokumentację i dowody w sprawie, co może mieć kluczowe znaczenie  dla jej powodzenia.

Walczę o sprawiedliwość dla każdego z moich Klientów. Zdaję sobie jednak sprawę, że skomplikowane procedury i przepisy mogą potęgować uczucie bezsilności. Dlatego dokładam wszelkich starań by sprawnie poprowadzić całą procedurę. I postępowanie uczynić jak najmniej stresującym.

Będę Cię wspierać od samego początku do samego końca, rozumiem jak bardzo trudny i stresujący jest to dla Ciebie okres. Przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy postępowania, tak by móc osiągnąć satysfakcjonujący Cię skutek.

Zapewniam najwyższy standard usług i obsługi, jak również profesjonalne prowadzenie sprawy, z zachowaniem taktu i poszanowania pamięci o bliskiej osobie. Buduję atmosferę zrozumienia i zaufania.

Reprezentuję także w ramach postępowań karnych, gdzie nie tylko czuwam nad zabezpieczeniem Twoich interesów, ale i aktywnie dążę do wyjaśnienia kto ponosi odpowiedzialność za konkretne zdarzenie.

Pomogę w skutecznym rozwiązaniu Twojego problemu i zajmę się Twoją sprawą. Zadbam o bezpieczeństwo i ochronę Twoich praw i dobra Twojej rodziny.

W jakich sprawach pomagam?

W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji doradzam i podejmuję działania m.in. w następujących sprawach:

o zadośćuczynienie (rekompensatę za doznany ból i cierpienie)

o zadośćuczynienie z powodu śmierci osoby bliskiej

o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

o odszkodowanie z powodu pogorszenia stopy życiowej wywołanej śmiercią osoby bliskiej

o rentę np. z powodu utraty świadczenia alimentacyjnego

o ustalenie tzw. odpowiedzialności na przyszłość

w sprawach karnych związanych z odpowiedzialnością za śmierć osoby najbliższej

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje, także finansowe.

Analizuję udostępnioną przez Ciebie dokumentację oraz okoliczności danego zdarzenia. W razie konieczności, korzystam z pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa. Także by skalkulować rodzaj i wysokość świadczenia, jakie w tym wypadku może przysługiwać.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiam się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych. W tym zabezpieczenia Twoich roszczeń w trakcie postępowania.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania. I podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy teraz i w przyszłości.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Informuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci skutecznej pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

 

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Sporządzam też opinie prawne.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

 

Np. w zakresie uzyskania wsparcia finansowego już na etapie postępowania.

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Zapewniam kompleksowe wsparcie w trakcie postępowania karnego, na każdym jego etapie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This