Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Uszczerbek na zdrowiu

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy, chronić i wyegzekwować należne Ci prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Uszczerbek na zdrowiu

Nieszczęśliwy wypadek może spotkać nas w każdej chwili i dotknąć każdego. To najczęstsza przyczyna kontuzji, urazów lub innych uszczerbków na zdrowiu. A dochodzenie do zdrowia może wiązać się niejednokrotnie z kosztownym leczeniem i rehabilitacją. Jak również długotrwałym cierpieniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Bywa również i tak, że uszczerbek na zdrowiu jest tak poważny, że zmienia nasze życie o 180 stopni. Nie pozwala wrócić do dawnej sprawności ani aktywności, także tej zawodowej. Czasami prowadzi też do śmierci osoby nam bliskiej.

Zależnie od sytuacji, poszkodowany w takiej sytuacji ma prawo żądać odpowiedniej rekompensaty finansowej: odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty. Czyli pozyskania odpowiednich środków finansowych, które pozwolą pokryć koszty leczenia i zapewnić dalsze życie na godnym poziomie.

Odszkodowanie zapewnia poszkodowanym odpowiednie środki na leczenie i rehabilitację oraz szybszy powrót do zdrowia. Może także stanowić rekompensatę za utracony dochód.

Zadośćuczynienie przysługuje natomiast w związku z bólem i cierpieniem jakiego doznała osoba, która uległa wypadkowi. Przypadać ono może także najbliższym członkom rodziny w konsekwencji śmierci bliskiej im osoby.

Można również starać się o rentę – z powodu utraconych dochodów, zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość oraz z tytułu zwiększonych potrzeb. W określonych sytuacjach, przysługiwać ona może członkom najbliższej rodziny.

Istotne jest jednak to by wiedzieć czego i w jaki sposób można się domagać. Nie wystarczy samo przekonanie, niezbędna jest także odpowiednia wiedza prawnicza i doświadczenie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, sprawy tego rodzaju należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych.

To, czy otrzymamy rekompensatę, jaką i w jakiej wysokości zależy oczywiście od konkretnej sytuacji – okoliczności wypadku, poniesionych strat, doznanych krzywd, wpływu wypadku na życie poszkodowanego oraz jego rodziny. Kwestie te należy jednak udowodnić.

Dlatego pomagam kompleksowo zadbać o wszelkie Twoje prawa. Niezależnie od tego, po której stronie sporu się znajdziesz. Za każdym razem szczegółowo analizuję każdy przypadek i przedstawiam indywidualne, optymalne rozwiązania danej sytuacji. Pomagam też skompletować niezbędną dokumentację i dowody w sprawie, co może mieć kluczowe znaczenie  dla jej powodzenia.

Walczę o sprawiedliwość dla naszych Klientów. Dokładam też wszelkich starań by sprawnie poprowadzić całą procedurę.

Będę Cię wspierać od samego początku do samego końca, rozumiem jak bardzo trudny i stresujący jest to dla Ciebie okres. Przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy postępowania. Jeśli jesteś poszkodowany, to w taki sposób, byś mógł otrzymać należne Ci środki. Dochodzę też w Twoim imieniu roszczeń od firm ubezpieczeniowych podmiotów leczniczych, w tym szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich i dentystycznych, innych podmiotów, pracodawców, osób trzecich.

Pomagam zarówno w sądzie, jak też przed Wojewódzką Komisją do spraw Zdarzeń Medycznych.  Reprezentuję także w ramach postępowań karnych, gdzie nie tylko czuwamy nad zabezpieczeniem Twoich interesów, ale i aktywnie dążę do wyjaśnienia kto ponosi odpowiedzialność za konkretne zdarzenie.

Pomogę Ci rozwiązać problem i zajmę się Twoją sprawą, by uzyskać jak najlepszy dla Ciebie rezultat. Możesz liczyć na pełne zaangażowanie i całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem.

W jakich sprawach pomagam?

W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji doradzam i podejmuję działania m.in. w następujących sprawach:

o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (w tym koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, pobyt w szpitalu, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych itp.)

o odszkodowanie za utracony dochód

o zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

o rentę (rekompensatę z powodu utraconych dochodów, zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość oraz z tytułu zwiększonych potrzeb)

o zadośćuczynienie (rekompensatę za doznany ból i cierpienie)

o zadośćuczynienie z powodu śmierci osoby bliskiej

o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

o odszkodowanie z powodu pogorszenia stopy życiowej wywołanej śmiercią osoby bliskiej

o rentę np. z powodu utraty świadczenia alimentacyjnego

o ustalenie tzw. odpowiedzialności na przyszłość

w sprawach karnych związanych z odpowiedzialnością za nieszczęśliwy wypadek

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje, także finansowe.

Analizuję udostępnioną przez Ciebie dokumentację oraz okoliczności danego zdarzenia. W razie konieczności, korzystam z pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa. Także by skalkulować rodzaj i wysokość świadczenia, jakie w tym wypadku może przysługiwać.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiam się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych. W tym zabezpieczenia Twoich roszczeń w trakcie postępowania.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania. I podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy teraz i w przyszłości.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Informuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci skutecznej pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

 

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Sporządzam też opinie prawne.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

 

Np. w zakresie uzyskania wsparcia finansowego już na etapie postępowania.

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Zapewniam kompleksowe wsparcie w trakcie postępowania karnego, na każdym jego etapie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This