Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Błędy medyczne

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy, chronić i wyegzekwować należne Ci prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Błędy medyczne

O błędach medycznych słyszymy praktycznie każdego dnia. Nazywane bywają błędami lekarskimi, błędami w sztuce itp. Nie są to jednak tożsame pojęcia. Istotne jest jednak to, że nie ma ich jednej definicji.

Przyjmuje się generalnie, iż są to działania albo zaniechania personelu medycznego niezgodne z wypracowanymi zasadami aktualnej wiedzy medycznej powodujące negatywne konsekwencje dla pacjenta. W przypadku blędu lekarskiego, chodzi o błędy medyka. W przypadku błędu medycznego, błąd nie powstaje tylko i wyłącznie z winy lekarza, ale całej placówki, która opiekuje się pacjentem.

Mogą one polegać m.in. na błędnej diagnostyce, nieprawidłowym leczeniu (np. podawaniu niewłaściwych leków, nieprzeprowadzeniu odpowiednich badań, nieprawidłowym przeprowadzeniu operacji (np. wycięciu zdrowego narządu, pozostawieniu instrumentu chirurgicznego) lub innego zabiegu (np. błędów przy przyjęciu porodu), ale też na braku odpowiedniej opieki lub złej jej organizacji, zakażeniu szpitalnym. Ich skutkiem może być np. uszczerbek na zdrowiu, oszpecenie, cierpnie fizyczne i psychiczne, a w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta.

Każdy poszkodowany w takiej sytuacji ma prawo żądać odpowiedniej rekompensaty finansowej: odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty.

Odszkodowanie zapewnia poszkodowanym pacjentom odpowiednie środki na leczenie i rehabilitację oraz szybszy powrót do zdrowia. Może także stanowić rekompensatę za utracony dochód.

Zadośćuczynienie przysługuje natomiast w związku z bólem i cierpieniem jakiego doznał pacjent. Przypadać ono może także najbliższym członkom rodziny w konsekwencji śmierci bliskiej im osoby.

Jeśli doszło do błędu medycznego (lekarskiego), można również starać się o rentę – z powodu utraconych dochodów, zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość oraz z tytułu zwiększonych potrzeb. W określonych sytuacjach, przysługiwać ona może członkom najbliższej rodziny.

Istotne jest jednak to by wiedzieć czego i w jaki sposób można się domagać. Nie wystarczy samo przekonanie, niezbędna jest także odpowiednia wiedza prawnicza.

Pomagam kompleksowo zadbać o wszelkie Twoje prawa. Niezależnie od tego, po której stronie sporu występujesz.

Również w sprawach związanymi z błędami lekarskimi (medycznymi) czy zwykłymi zaniedbaniami. Będę Cię wspierać od samego początku do samego końca, rozumiem jak bardzo trudny i stresujący jest to dla Ciebie okres. Dołożę wszelkich starań by sprawnie poprowadzić całą procedurę.

Jeśli jesteś poszkodowanym, przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy postępowania, działając tak byś mógł otrzymać należne Ci środki. Dochodzę w Twoim imieniu roszczeń od firm ubezpieczeniowych podmiotów leczniczych, w tym szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich i dentystycznych.

Walczę o sprawiedliwość dla pacjentów lub personelu medycznego. Niezależnie od tego, z jakim problemem do mnie przychodzisz.

W ramach mojej praktyki wspieram także przedstawicieli zawodów medycznych i placówki medyczne w procesach cywilnych oraz karnych. Za każdym razem szczegółowo analizując każdy przypadek podejrzenia błędu medycznego (lekarskiego) i przestawiając indywidualne, optymalne rozwiązania danej sytuacji. Współpracuję w tym zakresie z lekarzami różnych specjalizacji.

Pomagam zarówno w sądzie, jak też przed Wojewódzką Komisją do spraw Zdarzeń Medycznych.  Reprezentuję przed właściwymi Okręgowymi Izbami Lekarskimi, a także w ramach postępowań karnych, gdzie nie tylko czuwam nad zabezpieczeniem Twoich interesów, ale i aktywnie dążę do wyjaśnienia, kto ponosi odpowiedzialność za konkretne zdarzenie.

Chętnie pomogę Ci rozwiązać problemy i zajmę się Twoją sprawą. Możesz liczyć na pełne zaangażowanie i całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem.

W jakich sprawach pomagam?

W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji doradzam i podejmuję działania m.in. w następujących sprawach:

o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu (w tym koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, pobyt w szpitalu, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych)

o odszkodowanie za utracony dochód

o zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

o rentę (rekompensatę z powodu utraconych dochodów, zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość oraz z tytułu zwiększonych potrzeb)

o zadośćuczynienie (rekompensatę za doznany ból i cierpienie)

o zadośćuczynienie z powodu śmierci osoby bliskiej

o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

o odszkodowanie z powodu pogorszenia stopy życiowej wywołanej śmiercią osoby bliskiej

o rentę np. z powodu utraty świadczenia alimentacyjnego

o ustalenie tzw. odpowiedzialności na przyszłość

w sprawach karnych związanych z odpowiedzialnością za błąd medyczny

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje, także finansowe.

Analizuję udostępnioną przez Ciebie dokumentację oraz okoliczności danego zdarzenia. W razie konieczności, korzystam z pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa. Także by skalkulować rodzaj i wysokość świadczenia, jakie w tym wypadku może przysługiwać.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiam się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych, np. wszczęcia postępowania karnego.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania. I podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy teraz i w przyszłości.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Informuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci skutecznej pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

 

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Sporządzam też opinie prawne.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagamy wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Zapewniam kompleksowe wsparcie w trakcie postępowania karnego, na każdym jego etapie

Reprezentuję pacjentów oraz ich rodziny.

Zapewniam również obronę personelu medycznego.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This