Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Skontaktuj się ze mną

Dbam o bezpieczeństwo Twoje i Twojej Rodziny. Już od ponad 15 lat

Telefon

(32) 293 80 30

(+48) 530 068 508

 

E-mail

kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Adres

ul. Małachowskiego 9/4

41-200 Sosnowiec

Numer konta

50 1160 2202 0000 0002

0406 3751

Najczęściej zadawane pytania

 

Pierwszy kontakt z adwokatem może być stresujący. A decyzja o jego wyborze jeszcze trudniejsza. Dlatego poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które pojawiają się najczęściej w trakcie wstępnych rozmów z moimi Klientami. Jeśli nie rozwieją one twoich wątpliwości, zachęcam Cię do kontaktu. Chętnie udzielę wszelkich wyjaśnień.

Jak umówić się na spotkanie?

Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną telefonicznie. Wspólnie ustalimy dogodny dla Ciebie termin spotkania na konkretny dzień i godzinę. Możesz także napisać w tym celu maila albo skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Jeśli wybierzesz telefon, to pamiętaj proszę, że z racji częstego uczestnictwa w rozprawach, wizyt w aresztach lub spotkań z innymi Klientami nie zawsze będę mogła odebrać. Oddzwonię do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Możesz też wówczas napisać do mnie wiadomość sms ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz krótkim przedstawieniem sprawy i prośbą o telefon. Bardzo usprawni to późniejszy nasz kontakt z Tobą.

Korzystam także z Messengera oraz WhatsApp.

Jak wygląda konsultacja?

Zapraszamy Cię na spotkanie do siedziby mojej Kancelarii. W jego trakcie przedyskutujemy wszelkie Twoje wątpliwości prawne.

Podczas takiej konsultacji odpowiadam na wszelkie nurtujące Cię pytania, wspólnie ustalamy strategie lub plan działania. Jej czas i przebieg zależy w głównej mierze od tematyki sprawy, z którą do mnie przychodzisz.

Jeżeli chcesz, aby porada była idealnie dopasowana do Twojej sytuacji, prześlij przed konsultacją krótki opis swojego problemu i pytania, które Ci się nasuwają. Wyślij wiadomość emailem lub wykorzystaj w tym celu formularz znajdujący się obok.

Jeżeli w sprawie są już jakieś dokumenty, które chciałbyś omówić albo np. dostałeś pozew, na który z moją pomocą chciałbyś odpowiedzieć, możesz je także przesłać mailowo (lub w innej uzgodnionej formie) przed konsultacją. Znacznie to przyspieszy czas udzielenia Ci pomocy.

Możliwe jest także udzielenie odpłatnej porady telefonicznie, mailowo, czy online (za pośrednictwem komunikatora internetowego np. Skype, Zoom). Oraz zorganizowanie spotkania w innym ustalonym wcześniej miejscu. Szczegóły uzgadniane są zawsze w trakcie wstępnej rozmowy.

Czy możliwa jest konsultacja telefoniczna lub online?

Oczywiście! Zapraszam Cię także na konsultacje telefoniczne, w trakcie których omówimy nurtujące Cię zagadnienie.

Możemy również się spotkać online, używając w tym celu wybranego przez Ciebie komunikatora (np. Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger). Lub skonsultować Twój problem drogą mailową.

Szczegóły uzgadniane są zawsze w trakcie wstępnego kontaktu.

Jeżeli chcesz, aby porada była idealnie dopasowana do Twojej sytuacji, prześlij przed konsultacją krótki opis swojego problemu i pytania, które Ci się nasuwają. Wyślij wiadomość emailem lub wykorzystaj w tym celu formularz znajdujący się obok.

Jeżeli w sprawie są już jakieś dokumenty, które chciałbyś omówić albo np. dostałeś pozew, na który z naszą pomocą chciałbyś odpowiedzieć, możesz je także przesłać mailowo (lub w innej uzgodnionej formie) w celu konsultacji. Znacznie to przyspieszy czas udzielenia Ci pomocy.

W jakich godzinach jest czynna Kancelaria?

Jestem do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Jeśli okaże się, że potrzebujesz mojego wsparcia po wskazanych godzinach tzn. np. dowiedziałeś się o czymś późnym wieczorem albo zwyczajnie nie mogłeś zatelefonować przed godziną 17.00, napisz do mnie wiadomość sms żebym mogła się zorientować na czym polega Twój problem i jak pilna to sprawa. W sprawach niecierpiących zwłoki skontaktuję się z Tobą najszybciej jak to możliwe. W innym wypadku, nastąpi to następnego dnia. W pierszym możliwym terminie.

Terminy konsultacji ustalam z każdym Klientem indywidualnie, dopasowując go do Twoich potrzeb i oczekiwań, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Umawiam spotkania na konkretny dzień i godzinę. W sprawach pilnych, również poza ustalonymi godzinami.

Jak przygotować się do spotkania?

Z doświadczenia wiem, że emocje, jakie towarzyszą sprawom, powodują, że często zapomina się o podstawowych kwestiach. Warto zatem przed spotkaniem spisać sobie na kartce wszystkie pytania, które przychodzą Ci do głowy. Pamiętaj, żadne pytanie, które Ci się nasunie nie jest niedorzeczne. Nawet, jeśli takim Ci się wydaje. Nigdy nie oceniam, jestem po to by rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości.

Zabierz też ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą mieć jakikolwiek związek ze sprawą, którą chcesz skonsultować, np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, akty notarialne, księgi wieczyste, pisma urzędowe, pisma z sądu, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, umowy, rachunki itp. Bo czasami jeden, z pozoru nieistotny detal, może mieć znaczenie.

Dokumenty te powinny być w oryginale w przypadku, gdy mają zostać wykorzystane w sprawie (złożone w sądzie), w której mam Cię reprezentować. Mimo, iż nie przesyłam do sądu oryginałów, a jedynie tzw. poświadczone za zgodność oryginałem odpisy takich dokumentów, to aby to zrobić, muszę mieć do wglądu oryginał takiego dokumentu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy dany dokument może być przydatny, po prostu zapytaj o to przed spotkaniem.

Jaką pomoc mogę uzyskać?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że konsultacja nie zobowiązuje Cię do zlecenia prowadzenia sprawy Adwokatowi. To Ty decydujesz o tym, w jakim zakresie chcesz korzystać z naszego wsparcia.

Oferuję pomoc kompleksową, zarówno dla firm, jak i osób fizycznych, stalą, ale i doraźną:

1) Udzielam porad prawnych

2) Załatwiam za Ciebie niezbędne formalności (np. w sądzie lub urzędzie)

3) Przygotowuję dla Ciebie pozew/wniosek/ inne pismo w sprawie

4) Analizuję lub sporządzam umowy/regulaminy

5) Przygotowuję opinie prawne

6) Prowadzę negocjacje lub pertraktacje ugodowe, również przed wszczęciem postępowania sądowego

7) Reprezentuję przed sądem lub innym organem, na każdym etapie postępowania, również egzekucyjnego

8) Zapewniam obronę na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, ale i wykonawczego

9) Prowadzę mediacje jako Mediator lub uczestniczę w nich jako Twój pełnomocnik

10) Oferuję obsługę prawną

Rodzaj i zakres pomocy dostosowuję za każdym razem do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce OFERTA

Zależy mi na dyskrecji. Czy informację, które przekażę będą bezpieczne?

Tak. Jako Adwokaci jesteśmy zobowiązani do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszystkiego, o czym dowiemy się od Ciebie udzielając Ci porady prawnej lub prowadząc Twoją sprawę. Obowiązek ten obejmuje również dostarczoną przez Ciebie dokumentację.

Tajemnicą objęta jest także mediacja, którą prowadzimy jako Mediatorzy lub w której uczestniczymy jako Twój pełnomocnik.

Czy jeśli moja sprawa już trwa, to mogą zlecić jej prowadzenie Adwokatowi?

Tak. Mogę udzielić Ci wsparcia na każdym etapie postępowania, bez względu na to jak długo ono trwa, jaki jest jego charakter, czy stopień skomplikowania.

Im wcześniej jednak zdecydujesz się na skorzystanie z takiej pomocy, tym większe będą szanse na właściwe zabezpieczenie Twoich interesów.

Ile kosztuje porada prawna lub prowadzenie sprawy?

Bezwzględnie przestrzegam Kodeksu Etyki Adwokackiej, a ten zakazuje nam niestety publikowania cennika na stronie internetowej. Dlatego nie mogę wprost podać Ci takiej kwoty ujawniając jej wysokości w tym miejscu. Ale uzyskasz taką informację kontaktując się ze mną.

Cena za daną usługę zależy w dużej mierze od gałęzi prawa, z jaką się wiąże, a także stopnia skomplikowania sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz prawdopodobnego czasu jej trwania.

Wynagrodzenie takie każdorazowo ustalam indywidualnie i informuję Cię o nim zanim zdecydujesz się na skorzystanie z mojej pomocy.

Jeżeli zdecydujesz się na powierzenie prowadzenia konkretnej sprawy, to wynagrodzenie za wcześniejszą poradę prawną zostanie wliczone w całkowite honorarium z tego tytułu.

Natomiast cena za przygotowanie konkretnego dokumentu (pozew/wniosek, odpowiedź na pozew/wniosek, apelacja/zażalenie/odwołanie, pismo procesowe, umowa itp.) uzależniona jest od poziomu jego skomplikowania oraz terminu, w jakim mają zostać przygotowane, a także ewentualnie dodatkowego czasu na przeanalizowanie akt, w tym ich przejrzenia w prokuraturze/sądzie.

Wynagrodzenie takie nie uwzględnia wydatków jakie ponosi strona postępowania sądowego, np. opłat sądowych (od zażalenia, pozwu, apelacji lub wniosku), kosztów kancelaryjnych oraz kosztów opinii biegłych.

Jak zacząć mediacje?

Mediację można prowadzić we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Ale sposób rozpoczęcia mediacji zależy od tego, czy Twoja sprawa znalazła już swój finał w sądzie, czy też nie.

Mediacja umowna

Strony mogą udać się do mediatora jeszcze przed skierowaniem swoich kroków do sądu. Taka mediacja może zostać przeprowadzona na podstawie:

a) uprzednio zawartej umowy o mediację (która ma postać odrębnej umowy lub klauzuli umownej zawartej w treści umowy jako jedno z jej postanowień, zgodnie z którym strony zobowiązują się, że w przypadku, gdyby w przyszłości doszło pomiędzy nimi do sporu, to skorzystają z mediacji)

b) wniosku jednej ze stron skierowanego do mediatora, po wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę (w ten sposób dochodzi do dorozumianego zawarcia umowy o mediację).

Jeśli mamy już wybranego mediatora należy napisać do niego wniosek  o podjęcie się mediacji w danej sprawie (wniosek o przeprowadzenie mediacji). Może to uczynić jedna ze stron sporu albo wszystkie.  Powinien on zawierać takie informacje jak: oznaczenie stron sporu z danymi adresowymi, wskazanie mediatora i krótki opis sprawy (jeżeli strony  miały zawartą umowę o mediację, należy ją do wniosku załączyć).

Wniosek musi być podpisany. Jeśli wniosek kieruje tylko jedna strona, powinien do niego zostać załączony dowód doręczenia odpisu wniosku drugiej stronie (potwierdzenie odbioru).

Oznacza to, że najpierw należy sporządzić wniosek o przeprowadzenie mediacji i doręczyć go stronie, z którą chcemy mediować. A następnie taki sam wniosek złożyć u mediatora załączając do niego potwierdzenie odbioru tego wniosku przez drugą stronę.

Potwierdzeniem takiego doręczenia może być np. pisemne potwierdzenie jego doręczenia (pokwitowanie na duplikacie) albo potwierdzenie przez operatora pocztowego wysłania go listem poleconym (pocztowe potwierdzenie odbioru listu)

Wniosek taki może zostać również złożony na pierwszym spotkaniu mediacyjnym, na którym obecne są wszystkie zainteresowane strony, które zgodnie chcą przeprowadzenia mediacji w danej sprawie.

Jeżeli o mediację wnioskuje jedna strona, to najczęściej mediator kieruje wówczas do każdej z pozostałych stron tzw. zaproszenie z zapytaniem, czy wyraża ona zgodę na przeprowadzenie mediacji w danej sprawie. W zaproszeniu wskazywany jest termin na udzielenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na mediację. Jeżeli w terminie tym mediator nie uzyska odpowiedzi lub strona nie wyrazi zgody na przystąpienie do mediacji, to niestety nie dojdzie ona do skutku.

U mediatora można uzyskać gotowy do wypełnienia formularz wniosku. Jeśli jedna ze stron chciałaby zaprosić do mediacji drugą stronę i nie wie, jak to zrobić, to najlepiej jeśli zwróci się o pomoc do mediatora.

Mediacja sądowa

Mediacja taka może być prowadzona na każdym etapie postępowania sądowego. Wniosek o skierowanie stron do mediacji może złożyć każda ze stron. Może on być zawarty w treści pozwu/wniosku/odpowiedzi na pozew/wniosek czy innym piśmie procesowym. Można go także złożyć ustnie na rozprawie lub posiedzeniu. Sąd, przed którym sprawa się toczy, wyda wówczas postanowienie – o skierowaniu stron do mediacji. Może to też zrobić również bez Waszej inicjatywy. Jeśli tak będzie, sąd wyśle do Was informacje w tym zakresie, informując jednocześnie, że w ciągu 7 dni możecie nie wyrazić zgody na mediacje. W każdym bowiem takim wypadku do prowadzenia mediacji niezbędna jest zgoda obu stron.

Decydując się na taką mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danym rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

W trakcie postępowania sądowego strony mogą prowadzić mediację również niezależnie, na podstawie umowy o mediację. A więc, mediację umowną (patrz wyżej).

Więcej na ten temat samej mediacji możesz dowiedzieć się na MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ NA TEMAT MEDIACJI.

Ile kosztuje mediacja?

Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

Mediacja sądowa

W postępowaniu mediacyjnym, do którego strony zostały skierowane na podstawie postanowienia sądu, wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi:

 • sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić – 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł);
 • sporach dotyczących praw majątkowych: 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł).

Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Mediacja umowna

Koszty mediacji pozasądowych obejmują: a) opłatę rejestracyjną b) opłatę mediacyjną (wynagrodzenie mediatora).

Jednorazowa opłata rejestracyjna za czynności administracyjne związane z rozpoczęciem mediacji, ponoszona przez stronę lub strony zgłaszające chęć mediacji obejmuje przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz organizację procedury mediacyjnej – 100 zł. Cena ta uwzględnia spotkanie informacyjne trwające do 60 minut.

Przykładowe opłaty mediacyjne w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach rodzinnych wynoszą:

 • 150 zł – spotkanie indywidualne;
 • 200 zł – pierwsze, wspólne spotkanie;
 • 150 zł – każde kolejne wspólne spotkanie;
 • 150 zł – sporządzenie porozumienia mediacyjnego (ugody mediacyjnej);

W przypadku mediacji pozasądowej/umownej w sprawie o określonej wartości przedmiotu sporu (majątkowej) wysokość wynagrodzenia mediatora uzgadniana jest przez strony z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji. Ustalane jest ono indywidualnie przy uwzględnieniu rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania oraz wartości przedmiotu sporu jak też na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz/lub godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami. Orientacyjny koszt wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 200 złotych.

Wynagrodzenie mediatora podlega negocjacji.

Wartość przedmiotu sporu strony określają wspólnie. 

Jeżeli w danej mediacji prowadzone są sprawy majątkowe i niemajątkowe, koszty mediacji są sumowane.

Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.

Więcej na ten temat samej mediacji możesz dowiedzieć się na MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ NA TEMAT MEDIACJI.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jestem do Twojej dyspozycji

Marta Szkliniarz

Adwokat i Mediator

(+48) 530 068 508

kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Możesz się ze mną skontaktować także poprzez poniższy formularz 

  Skontaktuj się

  Dowiesz się, w jakim zakresie mogę Ci pomóc. Każda przekazana przez Ciebie informacja, czy dokument, objęte są tajemnicą zawodową. Jeśli zdecydujesz się na konsultację, zaproponuję Ci najszybszy i najdogodniejszy dla Ciebie termin.

  Umów się na spotkanie

  Konsultacja pozwala poznać Twoją sytuację i ustalić dalszy plan działania. Przygotuj listę pytań jakie chcesz zadać i wszelkie informacje, które mają znaczenie w Twojej sprawie. Każdy szczegół może mieć znaczenie. Dlatego jeśli masz wątpliwości, co ze sobą zabrać, nie wahaj się zapytać jeszcze przed konsultacją.

  Przekaż informacje i dokumenty

  Są one niezbędne by rzetelnie ocenić Twoją sytuację. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, oryginały dokumentów nie zostaną złożone sądzie lub innym organie, jeśli nie będzie takiej potrzeby. W każdej chwili będziesz mieć do nich dostęp. Zostaną Ci one zwrócone po zakończeniu pracy, którą zlecisz.

  Jak do nas trafić?

  Kancelaria mieści się w ścisłym centrum Sosnowca. Na I piętrze przedwojennej kamienicy. Obok dawnego budynku Banku Śląskiego. Przy ulicy znajduje się parking. Możesz również dojechać komunikacją miejską, autobusem lub tramwajem.

  Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

  Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

  Pin It on Pinterest

  Share This