Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Pomoc pokrzywdzonym

Pomagam chronić i zapewnić bezpieczną oraz spokojną przyszłość Tobie i Twoim najbliższym. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Pomoc pokrzywdzonym

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, bardzo często napotykają na swojej drodze przeszkody w wyegzekwowaniu sprawiedliwości.

Niektóre sprawy bywają zamiatane pod dywan, a śledztwa i dochodzenia umarzane mimo oczywistych dowodów winy. Zdarza się także, że ofiary (np. przemocy domowej) są zniechęcane do składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To wciąż nie jest rzadkość. Niestety. Ale można temu skutecznie przeciwdziałać. Wiele osób nie wie jednak jak sobie z tym poradzić, co jest szczególnie trudne, gdy do głosu dochodzą emocje, a nawet strach przed sprawcą. I tym właśnie się zajmuję. Zapewniam bezpieczeństwo prawne i strzegę Twoich praw, zawsze kiedy wymaga tego sytuacja.

Dlatego jeśli ktoś naruszył je w sposób bezprawny, zanim skierujesz swoje kroki na Policję lub do Prokuratury, rozważ konsultację z adwokatem.

Doświadczony profesjonalista może szczerze ocenić Twoje położenie, wyjaśnić jakie prawa Ci przysługują, czego możesz się domagać.

Prawnik może również doradzić jakie konkretnie kroki podjąć, przygotować odpowiednie pismo w sprawie,  uczestniczyć w działaniach organów ścigania, co może okazać się kluczowe by osiągnąć zamierzony rezultat.

Warto rozważyć wsparcie adwokata również z tego powodu, że wstępne czynności podejmowane przez organy ścigania (np. przesłuchanie), bardzo często decydują o końcowym wyniku postępowania karnego i dalszym przebiegu procesu. Doświadczony i sprawdzony adwokat zadba o wszelkie Twoje prawa i będzie aktywnie strzegł Twoich interesów. Zawsze dążąc do uzyskania jak najlepszego dla Ciebie rezultatu.  Dokładnie wyjaśni także przebieg wszystkich czynności i będzie w nich uczestniczył.

Udział pełnomocnika pomaga też bez wątpienia uniknąć stresu związanego z udziałem w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania jak i w postępowaniu karnym przed sądem. Pełnomocnik będzie przez cały czas trzymał rękę na pulsie wspierając Cię w tym trudnym czasie.

Świadczymy kompleksowe usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Prawo karne procesowe przewiduje szereg uprawnień przysługujących obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Pomagamy Klientom już na początkowym etapie trwania sprawy, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy. Dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętym planem działania. Ponadto udzielamy porad prawnych prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, warunkowego umorzenia postępowania karnego, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, skazania bez rozprawy itp.

Jako adwokat pomagam zabezpieczyć Twoje prawa na każdym etapie postępowania karnego. Masz pewność, że zajmie się Tobą osoba z bogatym doświadczeniem w zakresie prawa karnego. Pomagam także dochodzić rekompensaty finansowej za szkody lub uszczerbek na zdrowiu będące wynikiem działań lub zaniechań sprawcy.

W sposób odpowiedzialny i stanowczy bronię Twoich praw. Możesz liczyć na wsparcie i całą moją wiedzę popartą kilkunastoletnim doświadczeniem.

Jak działam?

Udzielam profesjonalnego i fachowego wsparcia. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Każdorazowo punktem wyjścia do określenia dalszych kroków w Twojej sytuacji jest jej analiza. Pozwala to zaproponować sposób działania. Uwzględniając wszystkie wady i zalety konkretnej sytuacji. I przewidzieć ewentualne  niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej i wyrazisz taką wolę, niezwłocznie kontaktuję Cię z odpowiednim specjalistą oraz ośrodkiem wsparcia psychologicznego. Dokładnie wyjaśnię Ci też jakie są Twoje prawa i czego możesz oczekiwać w ramach procedury “Niebieskiej Karty”. Nadzoruję też czynności jakie są w związku z tym podejmowane i reaguję za każdym razem dostrzegając jakiekolwiek nieprawidłowości.

Przygotowuję również wnioski o zakaz zbliżania i nakazanie przymusowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Towarzyszę też pokrzywdzonym w trakcie składania przez nich oficjalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zależnie od okoliczności, rozważam też konieczność wszczęcia postępowań pobocznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podczas konsultacji szczegółowo omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej skutki, także osobiste i finansowe. Wyjaśniam, jakie masz prawa w toku postępowania karnego, również jako oskarżyciel posiłkowy, prywatny lub subsydiarny.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania.

Podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy w obecnej sytuacji oraz na przyszłość (np. poprzez uzyskanie zakazu zbliżania lub usunięcie sprawcy z mieszkania).

Zależnie od sytuacji, kalkuluję możliwą do uzyskania wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki i pomagam sformułować wnioski w tym zakresie.

Wskazuję też, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Jeśli zlecisz mi prowadzenie sprawy, Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Moja pomoc obejmuje zarówno postępowania przygotowawcze, jak i proces sądowy. Oraz działania po ich zakończeniu. Udzielam profesjonalnego wsparcia od samego początku sprawy.

Przygotowuję zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Pomagam sporządzić akt oskarżenia do sądu (prywatny i subsydiarny). W razie potrzeby, przygotowuję również środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje).

Doradzam, jakie kroki można podjąć.

Uczestniczę też we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania, w których mam prawo brać udział jako Twój pełnomocnik.

Biorę aktywny udział w przesłuchaniach świadków. Asystuję w oględzinach, eksperymencie procesowym, okazaniach czy konfrontacji.

Drobiazgowo analizuję dowody zgromadzone przez Policję lub Prokuraturę i szukam w nich luk. Nadzoruję działania podejmowane przez organy ścigania i reaguję, gdy wymaga tego sytuacja.

Powołuję dowody i zgłaszam  konieczność przeprowadzenia konkretnych działań, które pozwolą na osiągnięcie określonego rezultatu w sprawie, monitorując ich przebieg. Dbam też o to, by żaden korzystny dla Ciebie szczegół nie został pominięty przez prowadzących postępowanie.

Korzystam również z pomocy sprawdzonych specjalistów: lekarzy sądowych, rzeczoznawców majątkowych, detektywów itp.

Dbam też o złożenie stosownych wniosków w zakresie obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązki na Twoją rzecz przez sprawcę. I działam w celu uzyskania satysfakcjonującej Cię rekompensaty.

Prowadzę rozmowy ze sprawcą i/lub ubezpieczycielem w celu pozasądowego wyegzekwowania ich zapłaty.

Reprezentuję w sprawach cywilnych po zakończeniu postępowania karnego, w ramach których dochodzimy w Twoim imieniu uzupełniającego odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia z tytułu szkody lub uszczerbku na zdrowiu będących skutkiem działań lub zaniechań sprawcy.

Jakie sprawy prowadzę?

  • sprawy karne i karne skarbowe
  • sprawy o wykroczenia
  • sprawy cywilne po zakończonym postępowaniu karnym dotyczące roszczeń finansowych związanych z danym zdarzeniem
  • sprawy o eksmisję
  • sprawy o nakazanie przymusowego opuszczenia wspólnego mieszkania przez sprawcę przemocy domowej.
  • inne dotyczące relacji na linii sprawca – pokrzywdzony

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości i pomagam w wyborze optymalnej strategii działania.

Pomagam też zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojej sytuacji.

Doradzam jakie wnioski i dowody złożyć.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Zależnie od Twojej sytuacji, prowadzę też rozmowy ze sprawcą i/lub ubezpieczycielem w celu ustalenia wysokości i warunków zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia, z tytułu szkody lub uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem działań lub zaniechań sprawcy.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie postępowania i po jego zakończeniu

 

M.in. przygotowując wnioski o zakaz zbliżania lub nakazanie przymusowego opuszczenia wspólnego mieszkania przez sprawcę przemocy.

Reprezentuję przed organami ścigania i sądami na każdym etapie postępowania

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa w trakcie i po zakończeniu postępowania

Min. poprzez reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego, którego celem jest ściągnięcie zasądzonego w wyroku karnym odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki.

Składam również wnioski o wszczęcie występowania wykonawczego, np. o odwieszenie zawieszonej sprawcy kar, jeśli nie realizuje on nałożonych na niego przez sąd obowiązków w okresie próby.

Występuję w Twoim imieniu na drogę procesu cywilnego, w celu wyegzekwowania uzupełniającego odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia z tytułu szkody lub uszczerbku na zdrowiu, jakie powstały wskutek działań sprawcy.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This