Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Rozdzielność majątkowa

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Rozdzielność majątkowa

Jednym ze skutków wstąpienia w związek małżeński jest powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Powoduje to, że zasadniczo wszystko co nabywamy w trakcie małżeństwa staje się wspólną własnością małżonków. Wspólność majątkowa trwa przez cały okres trwania małżeństwa. Nie dojdzie to tego jednak, jeżeli zostanie podpisana intercyza (umowa majątkowa małżeńska).

Dodatkowo, prawo przewiduje sytuację, w których – mimo trwania małżeństwa – można ubiegać się o jej zniesienie. Dlaczego ma to znaczenie? Bo data ustania wspólności jest wyznacznikiem tego, czym będziemy musieli się podzielić z drugą osobą chcąc podzielić tak zgromadzony majątek w trakcie małżeństwa. I za jakie długi małżonka możemy ewentualnie odpowiadać.

Jest to szczególnie istotne, gdy jeden z małżonków np. trwoni majątek albo strony od dłuższego czasu pozostają w separacji faktycznej, nie mając żadnego realnego wpływu na decyzje finansowe drugiej osoby.

Rozdzielności można dokonać podpisując umowę majątkową. Często jednak strony będące w konflikcie, nie potrafią samodzielnie porozumieć się w tej kwestii. Wymagana jest wówczas interwencja sądu. Małżonkowie mogą mieć jednak trudności by taki proces skutecznie przeprowadzić z uwagi na przewidziane w prawie warunki.

Różne są również skutki prawne ustanowienia rozdzielności – umownej lub sądowej. Czasami warto również rozważyć ustanowienie rozdzielności z datą wstecz.

Możesz liczyć na moje fachowe i profesjonalne wsparcie. Chętnie udzielę Ci pomocy w rozwiązaniu Twojego problemu i zajmę się Twoją sprawą.

Jak działam?

Dokładam wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę, również ugodową. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz. Rozważam też wszczęcie postępowań pobocznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Każdorazowo punktem wyjścia do określenia dalszych kroków w Twojej sytuacji jest jej analiza. Pozwala to zaproponować optymalny sposób działania. Uwzględniając wszystkie wady i zalety konkretnej sytuacji. I przewidzieć ewentualne  niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Podczas konsultacji szczegółowo omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej skutki. Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze.

Doradzam w zakresie rodzajów umów o rozdzielności majątkowej, np. rozdzielności z wyrównaniem dorobków.

Wyjaśniam, czym jest rozdzielność, co to jest majątek wspólny, osobisty, czy i dlaczego warto dochodzić rozdzielności z datą wstecz. Oraz jakie są wady i zalety każdego z tych rozwiązań.  Wspólnie ustalamy też optymalną strategię dalszego działania. Zastanawiamy się nad dodatkowymi krokami prawnymi.

Podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy.

Wskazuję na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić.

Jeśli podejmiesz taką decyzję, to nie tylko będę Cię wspierać, ale i poprowadzę całe postępowanie od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach, czy terminach w sprawie. Będziemy Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Moja pomoc obejmuje zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka sposobność, podejmuję w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, pomagam w przygotowaniu wniosku i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości i pomagam w wyborze ewentualnej drogi prawnej.

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia dalszych działań w sprawie.

Pomagam zrozumieć wszystkie aspekty i skutki prawne Twojej sytuacji.

Radzę też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Przygotowuję również umowy zmieniające/ znoszące wspólnotę majątkową małżeńską.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Organizuję też i uczestniczę w negocjacjach i pertraktacjach ugodowych pomiędzy stronami.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa w trakcie i po zakończonym procesie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This