Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Odszkodowania

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy i wyegzekwować należne Ci prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Odszkodowania

Gdy dochodzi do zdarzeń losowych (np. wypadek komunikacyjny, zniszczenie mienia, poślizgnięcie na chodniku), działań lub zaniechań innych osób (np. błąd medyczny), można dochodzić rekompensaty finansowej w postaci odszkodowania, a często również zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy, a nawet renty. 

Odszkodowanie to odpowiednia kwota pieniędzy, która ma wyrównać straty majątkowe poniesione przez osobę poszkodowaną (np. na skutek zniszczenia rzeczy lub wydatków pozostających w związku ze szkodą jak utracone zarobki, koszty leczenia i rehabilitacji.

Zadośćuczynienie natomiast obejmuje rekompensatę finansową za doznane cierpienie, ale też naruszenie dóbr osobistych.

W sprawach tego rodzaju zasadnicze znaczenie ma zarówno wykazanie przesłanek odpowiedzialności sprawcy, ale i odpowiednie skalkulowanie samej szkody, do czego niezbędna jest znajomość aktualnego orzecznictwa i praktyki sądowej. Z tego też względu, warto rozważyć wsparcie profesjonalisty, który nie tylko sprawnie przeprowadzi Cię przez cały proces dochodzenia roszczenia. Ale i ustrzeże od błędów, jakie niesie za sobą cała procedura – tak polubowna jak i sądowa. Szczególnie, gdy w proces zaangażowany jest ubezpieczyciel.

Gdy natomiast to przeciwko Tobie wysuwane są roszczenia istotna jest umiejętność analizy ich zasadności. Tak co do zasady, jak i wysokości.  Jak też wiedza, jak skutecznie się przed nimi bronić.

Od kilkunastu lat doradzam jak dochodzić swoich słusznych praw i roszczeń, ale i jak przeciwstawiać się wygórowanym żądaniom.

Pomagam zadbać o Twoje prawa i zabezpieczyć Twoje interesy. Również poprzez inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych, w których istotna jest aktywność stron i wiedza odnośnie tego, czego można się domagać i w jaki sposób.

Udzielam profesjonalnego wsparcia. Niezależnie od tego, po której stronie sporu się znajdujesz. Moja wiedza i doświadczenie pozwala na doradzanie i prowadzenie nawet najbardziej nietypowych i skomplikowanych spraw.

Jak działam?

jesteśmy wsparciem

Moim celem jest skuteczna pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku. Wspieram również osoby i podmioty odpowiedzialne za zdarzenie wywołujące szkodę.

Oferuję także ochronę prawną w sporach z ubezpieczycielami, którzy bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, a czasem rażąco zwlekają z ich wypłatą. W szczególności:

Zapewniam kompleksowe wsparcie od momentu zaistnienia zdarzenia będącego podstawą żądania.

Szczegółowo analizuję i oceniam samo zdarzenie i zasadność wysuwanych roszczeń.

Przedstawiam możliwe rozwiązania i doradzam dalsze kroki w sprawie.

Pomagam sprecyzować możliwą do uzyskania kwotę, korzystając również z pomocy specjalistów z różnych dziedzin prawa (np. rzeczoznawców, biegłych).

Reprezentuję na etapie postępowania likwidacyjnego prowadząc negocjacje z ubezpieczycielem.

Reprezentuję przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wspieram w negocjacjach przedsądowych z osobą lub podmiotem odpowiedzialnym za powstanie szkody lub osobą wysuwającą roszczenia finansowe przeciwko Tobie, zabezpieczając Twoje prawa.

W sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania lub wypłaty w zaniżonej wysokości, reprezentuję Cię w toku postępowania sądowego oraz po jego zakończeniu.

W przypadku sporu, dokładam wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Pomagam także w pertraktacjach ugodowych, które umiejętnie przeprowadzone są wystarczające by osiągnąć zamierzony rezultat bez konieczności wikłania się w długi i kosztowny proces sądowy. Szanuję Twój czas i pieniądze.

Jeśli zajdzie konieczność dochodzenia Twoich praw przed sądem, pomagam w przygotowaniu pozwu/wniosku i wszelkich dalszych pism. Skupiam się także na przedstawieniu stosownych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie w Twojej sprawie. I ustaleniu optymalnej strategii. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną konfliktu, starannie analizuję argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazując na dowody, które mogą okazać się niezbędne, by osiągnąć zamierzony rezultat.

Jakie sprawy prowadzę?

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam też zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje.

Analizuję udostępnioną przez Ciebie dokumentację oraz okoliczności danego zdarzenia. W razie konieczności, korzystam z pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiamy się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania, podpowiadając jak zabezpieczyć Twoje interesy.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Podpowiadam, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowanych przez stronę przeciwną.

Sporządzam też opinie prawne.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie poprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This